Testamente och enskild egendom

Hej,

Om en far säljer en fastighet till exempelvis sonen. Kan den då som säljer skriva ett testamente om att fastigheten säljs som enskild egendom?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Testamenten är i sig en väldigt speciell avtalsform eftersom det inte får verkan för ens testatorn har avlidit. Generellt kan sägas att det står fritt fram att testamentera till vem man vill och gällande all sin egendom, även om testamentet kan komma att inskränkas av exempelvis bröstarvingar (testatorns barn) som alltid har rätt att få viss kvot av arvet. 

Det finns dock ett par begränsningar när det gäller vad man kan testamentera bort. Det kan tyckas självklart, men man kan bara testamentera bort sådan egendom som vid dödstillfället är testatorns egna egendom, alltså det som personen har äganderätt till. 

Om fadern i detta fall skulle sälja egendomen till sin son innan denne avlidit skulle alltså denne inte kunna testamentera bort egendomen. Fadern skulle därför inte heller kunna göra förbehåll om att den ska innehas på visst sätt (enskild egendom) eftersom denne inte har kvar rådigheten att bestämma över egendomen. Om det skulle skrivas in ett sådant förbehåll i testamentet skulle detta bli utan veckan. 

Är det så att din far önskar att sälja egendom till dig som du ska inneha som enskild egendom skulle jag rekommendera dig att upprätta ett äktenskapsförord med din partner där ni förordnar om att egendomen ska vara din enskilda. 

Det går även att göra förbehåll om att egendom ska mottas som enskild egendom om din far skulle ge egendomen till dig som gåva. Förbehållet skrivs då in i det gåvobrev som upprättas mellan er. Det är dock viktigt att tänka på att om egendomen skulle överlåtas som gåva kommer detta högst sannolikt att när din far avlider, räknas som förskott på arv för dig. Detta innebär förenklat uttryckt att det värde för egendomen du redan fått som gåva av din far kommer att räknas av på den del du har rätt till som arv vid arvskiftet. 

Gäller det ex en fastighet som ju har ett högt värde, kan det vara väldigt viktigt att reflektera över vilken överlåtelseform som är att föredra i just ert fall. Behöver ni mer konsultation skulle jag rekommendera er att vända er till en erfaren jurist som kan hjälpa er mer på djupet. Önskar ni att göra det finns en direktlänk här direkt till höger. 

Hoppas du har fått tillräckliga svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning