Testamente och barnens laglott samt efterarv

2016-05-26 i Testamente
FRÅGA
Vi är särbo med två barn vardera sen tidigare. Tänker köpa hus och bli sambo. Om vi skriver inbördes testamente, vad händer då med mina barn om jag skulle avlida? Jag har alltid trott att särkullbarn automatiskt får ut sin arvs/laglott men har förstått att de ska påkalla jämkning för att få ut sin laglott när det finns testamente? Om inte detta görs, brinner då arvet inne, eller skjuts det på framtiden? Dvs om barnen inte påkallar jämkning, får min sambo då behålla hela kvarlåtenskapen med full förfoganderätt så länge han lever? Vad händer i så fall när båda är borta? Min särbo har ingen kontakt med sina barn och vill inte att de ska få något efter honom medan jag vill att mina barn ska ha det de har rätt att få ut utan att för den skull min sambo ska behöva lämna hus och hem för att lösa ut dem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först vill jag bara inleda med att jag kallar din särbo för sambo i svaret, eftersom jag uppfattar att ni kommer att vara sambos när testamentet blir aktuellt och du använder båda begreppen i din fråga. Det blir dessutom lättare att läsa än om jag skiftar mellan att använda särbo eller sambo om vartannat.

För att dina barn ska få ut sin laglott direkt krävs det att de jämkar testamentet i enlighet med 7 kap. 3 § ärvdabalken (här). Det här ska göras inom 6 månader från att dina barn tog del av testamentet enligt 14 kap. ärvdabalken (här).

Om ni i testamentet formulerar att sambon ska tilldelas kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt kan han förfoga över kvarlåtenskapen hur han vill men inte testamentera bort den. Vill ni istället att han ska få full äganderätt kan han testamentera bort kvarlåtenskapen. Barnens rätt till laglott är absolut och sambon kan inte få barnens laglott med full äganderätt utan de kan fortfarande jämka testamentet och få sin laglott.

I det fall sambon ärver med fri förfoganderätt har barnen rätt till efterarv när han avlider. Efterarvet beräknas i andelar, till exempel om hälften av sambons egendom består av arvet som tilldelades genom testamentet har barnen rätt till hälften av sambons kvarlåtenskap när han dör, som sedan delas lika mellan dina barn. Arvet dina barn får kan alltså minska eller öka beroende på hur han hanterar sin egendom.

Jag vill även påpeka att sambons barn har rätt till arv från sin pappa oavsett om han vill eller inte. Den del som blir kvar sedan dina barn tilldelats sitt efterarv (om det blir aktuellt) kommer att tilldelas sambons barn. I det fall han utformar ett testamente har hans barn ändå rätt till sin laglott.

Sammanfattningsvis så ja barnen behöver jämka testamentet för att få sin laglott. Om din sambo tilldelas kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt har barnen rätt till efterarv när sambon dör oavsett om de har krävt ut sin laglott eller inte. Full äganderätt genom testamentet utesluter dock efterarv. Huruvida dina barn har rätt till efterarv är alltså beroende av hur ni formulerar testamentet.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88320)