Testamente och avsäga sig rätten till arv

Hej vill testamentera allt efter mig till mina barnbarn.

Har redan gett hus till mina barn.

De säger att det är ok att jag ger allt till mina barnbarn.

Hur kan jag skriva , något där mina barn avsäger sig sitt arv till förmån till mina barnbarn

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du i första hand behöver göra är att upprätta ett giltigt testamente. Vidare kan dina barn avsäga sig sitt arv på två sätt. Antingen genom att lämna ett godkännande på ditt testamente, eller genom att upprätta ett så kallat renuntiativt arvsavtal. Nedan förklarar jag mer om hur detta går till.

Så upprättar du ett giltigt testamente

Reglerna för svensk arvsrätt finns i ärvdabalken och regler om testamente hittas i 10 kap ärvdabalken.

För att upprätta ett giltigt testamente gäller (10 kap 1 § ärvdabalken):

Att det är skriftligt Att det undertecknats av dig som är arvlåtare Att två vittnet närvarar vid undertecknandet, och därefter själva undertecknar testamentet Att det tydligt ger uttryck för din yttersta vilja

För att förtydliga en del saker: De två vittnena som ska närvara och underteckna måste vara två utomstående personer över 15 år. Det får alltså inte vara någon som ska tilldelas arv (arvtagare) genom testamentet, och det får heller inte vara någon nära släkting till dig eller till någon arvtagare (10 kap 4 § ärvdabalken).

Vidare ska det tydligt framgå av testamenten vad som är din yttersta vilja. Detta innebär dels att klart och tydligt ange vem eller vilka som är arvtagare. Dels att klart och tydligt ange vad arvtagarna ska ärva. Vill du att barnbarnen ska dela hela din förmögenhet lika, är det alltså detta som ska framgå.

Avsäga arvsrätt genom godkännande av testamente

Ett sätt för dina barn att avsäga sitt arv är att godkänna ditt testamente (17 kap 2 § ärvdabalken).

Detta görs genom en anteckning på testamentet eller kopia av testamentet som undertecknas av barnet där det framgår att testamentet har godkänts. Vill barnet avsäga sitt arv denna väg bör detta också uttryckligen framgå av anteckningen på testamentet.

Avsäga arvsrätt genom renuntiativt avtal

Ett andra sätt är att barnet upprättar ett så kallat renuntiativt arvsavtal (17 kap 2 § ärvdabalken). Det är ett skriftligt avtal där barnet avsäger sin rätt till arv i förhållande till föräldern.

På den skriftliga handlingen ska det tydligt framgå vem som avser att avsäga sitt arv och att det är dennes vilja att avsäga sig sitt arv. Handlingen lämnas sedan över till Dig som är arvlåtare och förvaras bäst tillsammans med testamentet.

Laglott är inget problem i ditt fall

Enligt svensk rätt har barn rätt till så kallad laglott (7 kap 1 § ärvdabalken). Det innebär att barnen kan kräva att få ut hälften av den avlidnes förmögenhet oavsett vad som står i testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken).

Detta gäller även om barnet har avsagt sig rätten till arv. Eftersom det i ditt fall är barnbarnen som istället för ut arvet anses dina barns intresse tillvarataget, och deras avsägelse gäller utan ersättning för laglott (17 kap 2 § ärvdabalken).

Sammanfattning

Först och främst behöver du upprätta ett giltigt testamente där du testamenterar hela din kvarlåtenskap till barnbarnen. Sedan kan dina barn avsäga sig sitt arv genom att antingen godkänna testamentet med en anteckning om att de avser att avsäga sig arvsrätten, eller upprätta ett skriftligt avtal där barnen avsäger sig sitt arv i förhållande till sig. Det viktigaste är att samtliga handlingar du upprättar är tydliga och anger uttryckligen vad din och dina barns vilja är.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”