Testamente mellan sambos med fri förfoganderätt

2016-08-29 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag måste få fråga om vårt testamente eftersom jag måste få veta innebörden.Först har jag ett testamente som min sambo skrev utan min vetskap den 13:e sept. år 2000. Där står att följande: All min kvarlåtenskap skall med full äganderätt tillfalla min sambo xxxx. (Min sambo saknade barn.)Detta kom till efter att min sambo fått veta att han hade dåligt hjärta. Jag fick veta detta av en av personerna som intygat testamentet.Efter ett samtal vi hade haft om hans KOL-sjukdom och alkoholism och att undertecknad hade fått två uttalande från husläkaren att jag inte var frisk, ville jag att vi skulle skriva ett testamente för mina sex barn, vilket vi då bestämde. Den 28 febr. 2012 skrev vi ett gemensamt testamente i vilket det står: Vi är överens och bestämmer följande:Den av oss som överlever den andre ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt.Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges våra arvingar enligt lag.Min sambo har avlidit och nu är min fråga: Hur ska detta tolkas?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det testamente som din sambo skrev till dig år 2000 är återkallat sedan ni upprättade ert gemensamma testamente (se 10 kap. 5 § ärvdabalken om återkallande av testamente). Det har alltså inte längre någon verkan.

Jag utgår från att ert testamente är giltigt (att reglerna i 9 och 10 kap. ärvdabalken är följda). Där ni i ert gemensamma testamente har skrivit att ni ska ärva varandra med fri förfoganderätt ser jag ingen anledning att det skulle kunna feltolkas. Det är ett otvetydigt villkor som lär kunna följas utan svårighet.

Alltså bör du nu då din sambo är avliden få all egendom till dig med fri förfoganderätt. Det innebär att du kan konsumera och använda egendomen som du vill med undantaget att du inte kan testamentera bort den. Hans egendom blir din egendom.

Angående villkoret att kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges arvingar enligt lag vill jag snabbt gå igenom vad lagen säger så du säkert vet vad som kommer hända efter din död.

Vid din sambos död då du ärver med fri förfoganderätt får ju nämligen hans närmaste arvingar rätt till så kallat efterarv som realiseras vid din död. De har alltså rätt till en viss andel av din kvarlåtenskap efter din död. Till exempel ifall din sambo ägde mer än du vid sin död kommer hans arvingar ha rätt till mer än hälften av din egendom vid din död. Den andel som den egendom du ärver av din sambo utgör i din totala egendomsmassa vid tillfället du ärver det, är samma andel som din sambos arvingar får i efterarv. Notera att det alltså inte handlar om specifika belopp. Om den andelen var 60 % av din totala egendom vid hans död har hans arvingar rätt till 60 % av allt du äger vid din död, och dina arvingar får dela på de återstående 40 %.

Det ovanstående är vad lagen säger och då ert testamente tydligt hänvisar till lagens regler är det på så sätt arvet lär delas ut.

Jag hoppas att mitt svar blir till hjälp för dig.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2779)
2021-02-27 Istadarätten och universella testamentstagare
2021-02-27 Hur ska testamentet tolkas om rätt till efterarv?
2021-02-24 Kan min syster och hennes man testamentera till mig som de vill?
2021-02-24 Arvinge skriver inte på testamente

Alla besvarade frågor (89651)