Testamente med nyttjanderätt

2017-03-16 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag och min bror ärvde ett fritidshus av vår pappa enligt testamentet ska vi dela på det 50/50. Vår pappas efterlevande sambo har enligt testamentet "Min sambo NN ska dock ha nyttjanderätt till fastigheten under sin livstid eller så länge hon önskar ".Vad innebär egentligen nyttjanderätten här? Om vi syskon inte vill att hon ska åka och vara i fritidshuset har vi rätt att säga nej? Eller kan hon närsomhelst åka dit utan att komma överens med oss?Om vi inte har rätt att neka henne att vara där - har vi då rätt att ta ut en avgift motsvarande vad det kostar att hyra ett liknande fritidshus i samma område?Vänliga hälsningarMadelen
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln när egendom testamenteras är att testamentstagare övertar egendom med full äganderätt. Vilket innebär att ni då hade samägt fastigheten och kunnat råda över den precis som ni hade velat. Dock kan en testator mycket väl genom villkor i testamentet åstadkomma varianter av testamentets utformning och har en rätt att bestämma annat. Grundläggande betydelse för ett testamente är testatorns vilja, alltså er pappas vilja.

Det är fullt möjligt att i ett testamente föreskriva att sambon ska erhålla nyttjanderätten till fastigheten medan du och din bror får äganderätten till samma egendom. Denna nyttjanderätt kan vara olika stark i olika fall, beroende på testamentets innehåll och syfte. Utgångspunkten för bedömningen är därför testamentets egna innehåll. Är innehållet otydligt så kompletteras det i vissa hänseende av tolkningsregler i 12 kap Ärvdabalken (ÄB) (se här) som då träder in. I dessa reglerna står det bland annat att ni inte kan sälja fastigheten utan sambons samtycke, 12 kap 6 §, och att fastigheten inte kan utmätas för skulder som ni ådrar er 12 kap 7 §.

Genom testamentet har sambon lika rätt att använda fastigheten som ni. Ni kan således inte neka sambon från att vara där. Ni kan inte heller tvinga personen i fråga att betala hyra för att få vara där utifrån testamentets villkor.

Det ni bör göra är att försöka komma överens om hur ni ska dela upp nyttjandet av fastigheten, eller vad som ska gälla mellan er. Detta görs enklast genom en muntlig överenskommelse eller ett skriftligt avtal för att er uppgörelse ska väga tyngre i bevishänseende. Observera dock att ni aldrig kan sätta testamentets rättigheter ur spel, så får ni inget giltigt avtal till stånd, gäller testamentets villkor. För att få en annan utformning på testamentet måste er pappa i sådana fall återkalla testamentet och upprätta ett nytt testamente som begränsar nyttjanderätten för sambon.

Hoppas detta gav svar på dina fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95746)