Testamente i förhållande till makes arvsrätt

2016-11-10 i Make
FRÅGA
En änka skriver ett testamente som är upprättat till förmån för sin tidigare makes brors barn gällande all egendom. Om änkan gifter om sig och inget äktenskapsförord eller enskilt egendomsintyg är skrivetvad gäller då vid änkans död? Om testamentet fortfarande finns kvar.Ärver den nya maken då eller gäller testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om testamente och makars arvsrätt går att läsa i ärvdabalken (ÄB). Du kan hitta den lagen här. I svaret hänvisar jag också till äktenskapsbalken (ÄktB) som du kan hitta här. Jag kommer nedan beskriva verkan av ett giltigt testamente och hur det ibland kan påverkas av en makes arvsrätt.

Efterlevande makes rätt och testamentes verkan

När någon som avlider är gift ska först en vanlig bodelning göras för att fördela giftorättsgodset mellan den efterlevande maken och den avlidna makens dödsbo (ÄktB 9:1 och 10:1). Det som tillfaller den avlidnes dödsbo i bodelningen samt eventuell enskild egendom utgör kvarlåtenskapen som ska fördelas enligt reglerna i ÄB eller enligt ett testamente.

Huvudregeln när en gift person avlider är att maken ska ärva kvarlåtenskapen (ÄB 3:1 1 st.). Den här rätten kan begränsas genom ett giltigt testamente. Ett testamente gäller även när äktenskap ingåtts efter testamentets upprättande och slutar bara gälla när det ersätts av ett nytt eller återkallas. Dock finns det en skyddsregel för en efterlevande make som får företräde före ett testamente. Den här regeln brukar kallas prisbasbeloppsregeln (ÄB 3:1 2 st.).

Prisbasbeloppsregeln

Prisbasbeloppsregeln säger att en efterlevande make alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen – så långt det räcker – få egendom till ett värde som tillsammans med egendom som den efterlevande fick genom bodelningen (se ovan) och dennes enskilda egendom motsvarar fyra prisbasbelopp. I dagsläget är fyra prisbasbelopp drygt 177 000 kr. Med exempelsiffror innebär det här att om den efterlevande maken genom en bodelning skulle få 100 000 kr och har enskild egendom till ett värde av 50 000 kr, så ska personen få 27 000 kr ur den avlidna makens kvarlåtenskap, oavsett vad testamentet anger.

Sammanfattning

I fallet du beskriver är testamentet fortsatt giltigt så länge det inte återkallas eller ersätts av ett nytt. Den tidigare makens brorsbarn ärver alltså enligt testamentet. Deras rätt kan dock inskränkas enligt prisbasbeloppsregeln. Om den nya makens enskilda egendom och det denne erhåller ur en bodelning inte uppgår till ett värde av 4 prisbasbelopp, så ska skillnaden täckas med hjälp av den avlidnes makens kvarlåtenskap.

Jag hoppas att det här svaret har varit till din hjälp. Vid oklarheter är du välkommen att be om förtydligande i en kommentar.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (454)
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall
2021-01-13 Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?
2020-12-27 Ärver min make efter mig?

Alla besvarade frågor (88199)