FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente30/08/2014

Testamente - dubbelt medborgarskap

Hej!

Min far gick precis bort, han är svensk och kanadensisk medborgare och har bott i kanada senaste 30 åren. Han och hans fru hade skrivit ett testamente att de ärver varann. Kan vi 5 barn kräva vår arvslott? 

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. 

En sådan situation som du beskriver här regleras i den svenska internationella privaträtten. Enligt bestämmelserna kan man utreda vilken rätt, svensk eller kanadensisk, som skall användas. Det handlar om val av land vid tillämpning av bestämmelser och ju fler kopplingar fallet har till ett land desto större möjlighet har man att tillämpa det landets lagar. I detta fallet skulle det till exempel vara en god idé att tillämpa svenska lag om nu egendomen som berörs av testamentet befinner sig inom svenskt territorium. Det är på så sätt mer troligt att svensk lag tillämpas om personen dog i Sverige, hade sin egendom här samt bodde här. I ditt fall verkar det dock som att fler kopplingar kan göras till Kanada. 

Lag (1937:81) om internationella rättsförhållande rörande dödsbo (IDL) 1 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1937:81 säger att rätt till arv efter en svensk medborgare ska avgöras enligt svensk lag, oavsett om personen bodde i Sverige eller inte. Det betyder att ni kan använda svensk lag (ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637) för att avgöra vem som har rätt att ärva. Gällande själva bodelningen hittar man bestämmelserna i 2 kapitlet 2-6 §§ IDL. Dessa lagrum gäller om personen inte bodde i Sverige men hade egendom här. Det är endast om den avlidne har någon egendom i Sverige som svensk lag kan användas vid bodelning. Annars finns förmodligen ingen naturlig koppling till landet och då ska kanadensisk rätt användas. Finns det någon fast egendom (fastighet etc.) ska lagen i det land där den är belägen användas, enligt 1 kapitlet 2 § IDL.

Jag kan tyvärr inte svara på vad kanadensisk rätt säger när det kommer till problematiken med att hustrun skall ärva allting efter er fars bortgång. Jag kan dock nämna att om svensk rätt skall tillämpas har bröstarvingar (barnen) ett lagstadgat skydd enligt ärvdabalken. Det innebär att en förälder aldrig kan testamentera bort sitt barns laglott. Laglotten är halva arvslotten vilket innebär att er far kan testamentera bort halva er arvslott. 

Om ni är fem syskon har varje syskon 1/5 som sin arvslott. Eftersom han har valt att testamentera bort varje barns halva arvslott kommer varje syskon kunna få ut 1/10 var av arvet (det vill säga laglotten). Ni kan pröva att begära en jämkning av testamentet och på så sätt få ut er andel av arvet. 

Jag hoppas att detta svar kan ge dig klarhet. Lycka till.

Vänligen, 

Malin AndreassonRådgivare