FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente31/05/2016

Testamente då inte hela kvarlåtenskapen testementerats

Om ett testamente har 2 testamentstagare den ena ska ha sin arvslott och den andre sin lag lott hur hanterar man den sista 25 procenten?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente hittas i Ärvdabalken (ÄB).

En person har rätt att testamentera bort hela eller en del av sin egendom om denne uppfyller kraven i 9 kap. ÄB. Vidare krävs att formkraven i 10 kap. ÄB är uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt.

Om testator (personen som testamenterat bort sin egendom) i testamentet skriver att testamentstagare 1 ska få ut sin arvslott och testamentstagare 2 ska få ut sin laglott innebär det att resterande 25 % av kvarlåtenskapen (den förmögenhet som finns i dödsboet) ska delas ut genom den legala arvsordningen.

Den legala arvsordningen är det den naturliga ordning som följer om man inte har upprättat ett testamente, regler om detta finns i 2 kap. ÄB. Vem som ärver enligt den legala arvsordningen beror på vilka släktband som finns. I första hand ska de 25 % gå till bröstarvingarna (barn eller barnbarn om barnen är avlidna) 2:1 ÄB. Om testamentstagare 1 och 2 är bröstarvingar ska således kvarlåtenskapen delas lika mellan dem. Att testamentstagare 1 redan fått ut sin arvslott och testamentstagare 2 bara sin arvslott spelar således ingen roll eftersom anledningen till detta är att testatorn velat det.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda HärleRådgivare