Testamente då inte hela kvarlåtenskapen testementerats

2016-05-31 i Testamente
FRÅGA
Om ett testamente har 2 testamentstagare den ena ska ha sin arvslott och den andre sin lag lott hur hanterar man den sista 25 procenten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente hittas i Ärvdabalken (ÄB).

En person har rätt att testamentera bort hela eller en del av sin egendom om denne uppfyller kraven i 9 kap. ÄB. Vidare krävs att formkraven i 10 kap. ÄB är uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt.

Om testator (personen som testamenterat bort sin egendom) i testamentet skriver att testamentstagare 1 ska få ut sin arvslott och testamentstagare 2 ska få ut sin laglott innebär det att resterande 25 % av kvarlåtenskapen (den förmögenhet som finns i dödsboet) ska delas ut genom den legala arvsordningen.

Den legala arvsordningen är det den naturliga ordning som följer om man inte har upprättat ett testamente, regler om detta finns i 2 kap. ÄB. Vem som ärver enligt den legala arvsordningen beror på vilka släktband som finns. I första hand ska de 25 % gå till bröstarvingarna (barn eller barnbarn om barnen är avlidna) 2:1 ÄB. Om testamentstagare 1 och 2 är bröstarvingar ska således kvarlåtenskapen delas lika mellan dem. Att testamentstagare 1 redan fått ut sin arvslott och testamentstagare 2 bara sin arvslott spelar således ingen roll eftersom anledningen till detta är att testatorn velat det.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2594)
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?
2020-09-14 Hur ändrar jag mitt testamente?

Alla besvarade frågor (84122)