Testamente

2021-04-23 i Testamente
FRÅGA
Hej, jag vill skriva ett inbördes testamente mellan två gifta personer där vi ärver varandra med full äganderätt samt där arvet blir den efterlevande makens enskilda egendom (för att skydda egendomen vid en eventuell skilsmässa med en ny partner).Är det då korrekt att skriva följande? "Genom signering av detta testamente ger vi varandra en total ömsesidig arvsrätt efter varandra. All kvarlåtenskap samt avkastningen av och substitut till sådan egendom ska således tillfalla den kvarlevande testatorn med full äganderätt vid den andras frånfälle. All kvarlåtenskap som ärvs samt avkastningen av och substitut till sådan egendom ska utgöra testatorernas enskilda egendom."Går det att i ett inbördes testamente även skriva in att det som de gemensamma barnen (det finns bara gemensamma barn och inga särkullbarn) ärver efter den sist avlidna maken blir barnens enskilda egendom (för att skydda egendomen om barnen hamnar i skilsmässa)? Eller blir det inbördes testamentet ogiltigt i någon del eftersom det först står att makarna ärver varandra med full äganderätt, som ju i sig innebär att den av dem som ärver den andra har rätt att göra som den vill med arvet och att det sedan står vad som ska hända med arvet efter den sist avlidna maken? Om det inte går att skriva in i det inbördes testamentet, är då lösningen att den sist levande av makarna skriver ett nytt testamente efter att denne ärvt sin make, där denne skriver att det som de gemensamma barnen ärver ska bli deras enskilda egendom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätt:

När det gäller arvsrätt mellan makar med enbart gemensamma barn gäller följande. Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) har barnen rätt till hälften av arvet s.k laglott och resterande hälft får testamenteras bort. Enligt 3 kap. 1 § ÄB anges att kvarlåtenskapen i första hand tillfaller den efterlevande maken. Detta resulterar i att de gemensamma barnen får arvet från den först avlidne föräldern först när den andra föräldern gått bort, den andel som hör till barnen räknas ut genom en kvotdel och kallas för efterarv eller sekundosuccession (3 kap. 2 § ÄB). Det delen som barnen har rätt till tillfaller då den efterlevande maken med fri förfoganderätt och enbart den andra delen kan då testamenteras bort med full äganderätt.

Det verkar som att det ni vill åstadkomma - alltså att maken får arvet först och sedan barnen, följer av ärvdabalken. Som du uttrycker det vill ni att arvet ska vara enskild egendom både för barnen och för maken/makan och detta måste då särskilt föreskrivas särskilt i testamentet. För specifika formuleringar och upprättandet av ett testamente skulle jag hänvisa er vidare till den tjänsten som erbjuds på Lawline så vi kan hjälpa till så att utformningen blir korrekt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96583)