Testa positivt på drogtest vid nyanställning

2017-02-16 i Övrigt
FRÅGA
Vad händer om en person testar positivt för tex cannabis på ett urinprov i sammanband med en nyanställning? Finns det någon risk att polisen blir indragen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att du med din fråga menar att du som nyanställd har skrivit på ett anställningsavtal, och därmed är anställd hos ett företag. I mitt svar nedan utgår jag ifrån att detta inte är en offentlig anställning vid någon av statens offentliga myndigheter, då andra bestämmelser skulle gälla.

Allmänna bestämmelser kring drogtester

Enligt 3 kap. 2 § och 2 a §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) har arbetsgivaren ett ansvar att säkerställa en säker arbetsmiljö för arbetstagaren. En del av arbetet i att främja arbetsmiljön kan vara att utföra medicinska kontroller av arbetstagaren, enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), se Här.

3 § AFS 2005:6 säger att drogtester kan vara motiverat vid arbeten som innebär risk för olycksfall, och ett vanligt sätt att reglera detta är via en drogpolicy där det framgår hur detta hanteras på den specifika arbetsplatsen.

Enligt 3 kap. 2 a § 3 st. AML ska arbetsgivarens arbete för att skapa en säker arbetsmiljö innefatta en arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet i linje med 30 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB). Detta innebär att arbetsgivaren måste erbjuda/vidta rehabiliteringsåtgärder om en arbetstagare testar positivt på ett drogtest (30 kap. 6 § SFB). Arbetstagaren är i sin tur skyldig att medverka i dessa rehabiliteringsåtgärder, och en rehabiliteringsplan ska utarbetas i samråd med arbetstagaren, enligt 30 kap. 3 § SFB.

Vad innebär detta för dig som arbetstagare?

Om du testar positivt på cannabis på en arbetsplats där du är anställd, är arbetstagaren skyldig enligt lag att vidta vissa rehabiliteringsåtgärder, oftast med avsikt att du ska kunna återgå till arbetet så snart som möjligt, och du blir med andra ord inte uppsagd på stående fot. Dock så är du skyldig att medverka och samarbete i rehabiliteringen. Om du inte medverkar eller samarbetar, kan du antingen bli omplacerad till annat mer passande arbete; utifrån i 7 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), eller bli helt skild från din anställning.

Huruvida du riskerar att förlora din anställning beror även på vilken typ av anställning du har. Är du t.ex. provanställd kan din anställning avslutas utan vidare motivering vid prövotidens slut, enligt 6 § LAS. Du har dock rätt till överläggning om skälen för detta med din arbetstagarorganisation enligt 11 - 13 §§ lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Mitt råd till dig är att du som nyanställd pratar med din arbetsgivare alternativt din fackliga organisation så att ni kan komma överens om en passande åtgärd.

Tillkallande av polis

Att använda och inneha illegala droger är straffbart enligt 1 § 6 p. narkotikastrafflagen och en arbetsgivare har rätt att göra en polisanmälan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och du är självklart välkommen att återkomma med ytterligare frågor till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Vänliga Hälsningar

Jessica Andersson

JR Umeå
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95792)