Terapeut brutit mot Sekretesslagen

2020-08-25 i Sekretess
FRÅGA
Hej En a-terapeut har brutit mot sekretesslagen. Jag gick dit och hon har berättat för andra om mina samtal. Vad kan jag kräva i skadestånd?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tysnadsplikt

Inom hälso- och sjukvårdens område omfattas psykolog/psykoterapeut av bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt. Sekretess innebär ett förbud om att röja uppgift, oavsett om det sker skriftligen, muntligen eller på annat sätt. Alla uppgifter som rör patienten omfattas av detta. Det kan exempelvis vara om patientens behandling, tillstånd eller personliga förhållanden som skyddas av sekretessen, och får endast som huvudregel utlämnas till andra personer som vårdar patienten om patienten lämnar sitt samtycke.

Brott mot tystnadsplikten

Det finns regler om straff för brott mot tystnadsplikten i 20 kap. 3 § Brottsbalken. Om någon uppsåtligen töjt uppgifter som denne varit skyldig att hemlighålla enligt lag kan leda till straffbarhet. Den som bryter mot tystnadsplikten kan bli av med sin legitimation samt döms i domstol.

Sammanfattande råd:

Misstänker du att någon vårdpersonal har brutit mot tystnadsplikten råder jag dig att direkt vända dig till vårdgivaren. Vidare kan du ta kontakt och få stöd från Patientnämnden i din region. Polisen har också en skyldighet att ta emot anmälningar mot tystnadsplikten. Om en anmälan görs kan det leda till att den som brutit mot tystnadsplikt blir åtalad och dömd.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (241)
2021-02-24 Vilken sekretess gäller mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten?
2021-02-14 Sekretess och samtycke till brytande av sekretess i sjukvården
2021-02-09 begära ut handling med sekretess
2021-02-01 Sekretess inom socialtjänsten

Alla besvarade frågor (89488)