FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/03/2017

Taxiverksamhet med kvinnliga förare och kunder

Hej, strider det mot någon lag om jag vill starta en taxiverksamhet med kvinnliga förare för kvinnliga kunder?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Kön är en diskrimineringsgrund, varför verksamheten skulle kunna falla in under diskrimineringslagens bestämmelser (se här). Som jag uppfattar frågan är taxiverksamheten tänkt att vara en enbart kvinnlig verksamhet. Det är alltså fråga om så kallad direkt diskriminering (se 1 kap. 4 §). I din fråga tar du upp två olika omständigheter som gör att verksamheten kan vara diskriminerande: att verksamheten bara skulle anställa kvinnor och att verksamheten bara skulle tillåta kvinnliga kunder.

Är det diskriminering att bara anställa kvinnor i en taxiverksamhet?

Diskrimineringslagen omfattar de flesta situationer som kan uppkomma i arbetslivet, exempelvis anställning (se 2 kap. 4 §). Om en person som sökt jobb hos taxibolaget kan göra sannolikt att en lika kvalificerad kvinnlig sökande hade fått jobbet och att orsaken till att han inte fick det var att han var man, är det diskriminering. Diskriminering i arbetslivet är bara tillåtet om egenskapen är ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Just gällande kön kan viss särbehandling tillåtas i arbetslivet för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (se 2 kap. 2 § andra punkten). Detta får dock inte ske per automatik utan får endast avse små eller inga meritskillnader. Det får inte heller avse anställningsvillkor så som lön.

Sammanfattningsvis innebär detta att verksamheten kan få anställa en kvinna baserat på att hon är kvinna om det finns en mycket liten eller ingen meritskillnad alls mellan kvinnan och de manliga sökande. Att i en annons särskilt uppmuntra kvinnliga sökande för att uppnå större jämlikhet i branschen är troligtvis en tillåten åtgärd.

Är det diskriminering att bara tillåta kvinnliga passagerare?

Diskrimineringslagen omfattar tjänster så som taxiverksamhet (se 2 kap. 12 § första punkten). Att enbart tillåta kvinnliga passagerare och på så vis förbjuda manliga är direkt diskriminering. Förbudet hindrar dock inte att kvinnor och män behandlas olika om det är för att uppnå ett berättigat syfte då medlen som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (se 2 kap. 12 a§).

Sammanfattningsvis är det mycket troligt att en enbart kvinnlig taxiverksamhet skulle vara diskriminerande. Det är dock möjligt att särbehandlingen kan tillåtas om det går att visa att syftet och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Är målet exempelvis att kunder och personal ska känna sig tryggare, måste verksamheten alltså kunna visa att detta inte går att uppnå på annat sätt än genom en enbart kvinnlig verksamhet. Skulle en domstol finna att så inte är fallet kan verksamheten behöva betala diskrimineringsersättning till den eller de som blivit diskriminerade.

Vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”