Tända eld på soptunna - påföljder för 13 åring

FRÅGA
Vilka brott begår jag som 13 åring om jag tänder eld på en soptunna i en koridor o ingen blir skadad o brandkåren kommer dit o allt så och vad får man betala o sånt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka brott du som 13-åring gör dig skyldig till genom att tända eld på en soptunna och vilka påföljder du därmed riskerar att drabbas av.


Du gör dig skyldig till skadegörelse

Genom att tända eld på en soptunna skadar du annans egendom. Du gör dig därmed skyldig till skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). En förutsättning för att dömas till ansvar är att du begått gärningen med uppsåt (1 kap. 2 § brottsbalken). Detta innebär att du måste ha haft en viss avsikt, insikt eller åtminstone likgiltighet inför att det du gör skadar annans egendom. Utifrån din bakgrundsinformation framstår det som att detta krav är uppfyllt. Du kan därmed hållas ansvarig för skadegörelse.


Straffansvar för mordbrand?

Du borde inte kunna hållas ansvarig för annat svårare brott som t.ex. mordbrand (13 kap. 1 § brottsbalken). För straffansvar krävs nämligen i detta fall att du anlägger en brand som innebär fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Som du beskriver det finns det ingen i korridoren som soptunnan befinner sig i, ingen blir skadad och branden sprider sig inte. Kraven är därmed inte uppfyllda.


Straffrättsliga påföljder för 13-åring

För brott som någon begått innan han eller hon fyllt femton år får inte dömas till påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken). Eftersom du enbart är 13 år kan du alltså varken dömas till böter eller någon annan straffrättslig påföljd.


Skadeståndsansvar

Trots att du inte kan dömas till straffrättslig påföljd så är det möjligt att hålla dig skadeståndsansvarig. Om du döms för skadegörelsen kommer du alltså troligtvis behöva ersätta värdet på soptunnan som skadats (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Om du inte har en ansvarsförsäkring är det dock möjligt att skadeståndet sätts ned om det skulle bli oskäligt betungande med hänsyn till din betalningsförmåga (2 kap. 4 § skadeståndslagen).


Sammanfattning

Sammanfattningsvis så gör du dig alltså skyldig till skadegörelse genom att tända på en soptunna. Eftersom du enbart är 13 år så kan du dock inte dömas till någon straffrättslig påföljd. Det är däremot möjligt att hålla sig skadeståndsansvarig vilket innebär att du måste ersätta soptunnans värde.

Om du har ytterliga frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (133)
2021-12-04 Får man plocka ner andras valaffischer?
2021-11-29 Får p-vakterna skrapa och spola vindrutan på ens bil?
2021-10-28 Skadegörelse eller inte?
2021-10-26 Minderårig har förstört butiksfönster, vad gäller?

Alla besvarade frågor (97633)