Täcker trafikförsäkringen personskador om jag lånar ut min moped?

FRÅGA
Hej! Om jag lånar ut min moped till dotterns kompis, täcker försäkringen för personskador på dotterns kompis då? Eller är det kompisens olycksfallsförsäkring som täcker det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Alla motordrivna fordon som används i trafik i Sverige ska ha en trafikförsäkring (2 § 1 stycket TskL). Jag utgår därför från att du har en trafikförsäkring på din moped. Om du lånar ut din moped till din dotters kompis och hon skulle råka ut för en personskada i följd av trafik täcks hennes skador av trafikförsäkringen (8 § och 10 § TSkL). Trafikförsäkringen ersätter kostnader för sjukvårdskostnad, inkomstförlust samt sveda och värk (9 § TSkL och 5 kap. 1 § SkL). Ersättning från trafikförsäkringen gällande personskador kan dock sättas ned/utebli om din kompis dotter uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkar till skadan, eller om hon skulle göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri och därmed genom vårdslöshet medverkat till skadan (12 § TskL).

Hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (173)
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?
2020-09-27 Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen

Alla besvarade frågor (86826)