Ta ner grenar som hänger över från grannens tomt

2020-02-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Har på grannens tomt ett stort träd som har flera enorma grenar över vår tomt. Grannen har tagit nera flera grenar som vetter över sin tomt men inga som vetter över vår tomt. Min fråga: har vi rätt att ta bort de grenar som sträcker sig över vår tomt? Efter att under många år ha krattat upp tonvis med löv, måste vi nu ta tag i problemet. Trädet är en gigantisk lind. Vi har inte pratat med grannen men måste veta - innan vi gör det - vad vi har för rättigheter. Självklart blir det en kunnig aborist som sågar och först efter att vi informerat grannen.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring rättsförhållandet mellan grannar finns i 3 kap. jordabalken (JB).

Om en rot eller gren tränger in på fastigheten intill och detta medför olägenhet för den fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Ägaren till tomten som trädet står på ska dock ges tillfälle att själv utföra åtgärden om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom. (3 kap. 2 § JB)

Om grenarna är till olägenhet för er och grannen inte går med på att ta ned dem, har ni med andra ord rätt att göra detta på egen hand. Däremot är ni skyldiga att först be grannen göra det och han ska få skälig tid på sig för att göra det. Skälig tid torde vara runt 3-6 månader.

Särskilt viktigt är att bestämmelsen endast omfattar rot och gren och man får inte till exempel fälla ett helt träd eller skada stammen. Om man tar bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet, är det att likställa med att ta bort trädet helt.

Avslutningsvis låter det klokt att anlita en aborist, då ni kan bli ersättningsskyldiga om ingreppet skulle resultera i att trädet dör. Det är också bra att ni kommunicerar med er granne, om man vidtar åtgärder på helt eget initiativ så kan detta utgöra egenmäktigt förfarande eller skadegörelse.

Hoppas ni känner att ni har fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2038)
2021-05-03 Flytta in i bostad utan bygglov - vad kan man göra?
2021-04-30 Hur nära tomtgränsen får ett staket eller plank ha till tomtgränsen?
2021-04-23 Störning från granne
2021-04-21 Kan en före detta ägare ha rätt att nyttja mark på fastighet?

Alla besvarade frågor (92055)