Ta för mycket betalt från kund

FRÅGA
Hej, har en fråga som uppstod i en butik jag jobbar i. En kund kom fram till mig och sade att om han tar(stjäl) någonting från butiken så har vi rätt att gripa honom, men vad händer när vi(butiken) tar för mycket betalt för en vara eller slår in en vara två gånger. Alltså har vi tagit betalt för något som kunden inte vet om och heller inte fått med sig. Har han då rätt att gripa oss för stöld? Finns det nån lag som skyddar oss i arbetet eller finns det inget att göra då vi helt enkelt inte vet om att vi slagit in för mycket.Tack för svar.Mvh Magnus J
SVAR

Hej,

för att besvara din fråga så vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.

För att det någon gör ska anses som ett brott ska som huvudregel uppsåt föreligga. 1 kap. 1 § 1 st. BrB
På ett förenklat sätt så ska man ha avsikt för det man gör.

Alltså, för att man ska dömas för brott så ska som huvudregel uppsåt föreligga. Om du som jobbar i butik råkar ta för mycket betalt och alltså inte har avsikt till att göra det så kan du inte dömas för något brott.

Om du dock har avsikt/uppsåt för att ta för mycket betalt så kan du dömas för ett brott, dock inte stöld.

Den som genom vilseledande förmår någon annan till en handling som medför skada för denna person och vinning för gärningsmannen eller annan ska dömas för bedrägeri till fängelse i högst två år. Om brottet anses som ringa så kan man istället dömas för bedrägligt beteende till böter eller fängelse i högst sex månader. 9 kap. 1 § 1 st. BrB, 9 kap. 2 § 1 st. BrB och 23 kap. 7 § BrB

Om man då jobbar i en butik och med avsikt tar för mycket betalt medan kunden inte vet om detta och alltså vilseför denna så medför det skada för kunden och vinning för dig eller butiken. Baserat på beloppet som det rör sig om så handlar det om bedrägligt beteende (mest troligt) eller bedrägeri.

Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.

MVH

Zinar Budak
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?