FrågaAVTALSRÄTTGåva21/01/2019

Ta emot gåva från utlandet

Hej,

Min mamma bor utomlands (i mellanöstern). Jag undrar om hon får beställa gåvobehandling ( gåvobrev) hos skatteverket här i Sverige för att köpa en lägenhet till mig som hon betalar för den och som gåva till mig? Min mamma är INTE en svensk medborgare. Eller kan hon betala stor mängd pengar som gåva till mig? Jag behöver det för att undvika bodelning vid skillsmässa eftersom jag inte vill dela min mammas gåva.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din mamma kan köpa en lägenhet till dig som gåva, alternativt överföra en summa pengar som gåva till dig och att det ska vara din enskilda egendom.

Det finns inga bestämmelser i Sverige om vad ett utländskt gåvobrev eller andra utländska handlingar om gåva ska innehålla.

Fastighet som gåva

Vid gåva av fastighet måste ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt vara bevittnat av två personer. Dessutom måste fastigheten anges och en överlåtelseförklaring tas med i gåvobrevet. Det krävs inte att ni betalar någon skatt eftersom gåvoskatten är avskaffad.

Pengar som gåva

Om någon för in ett större belopp från utlandet till en svensk bank är den svenska banken skyldig att sända en kontrolluppgift om detta till Skatteverket. Skatteverket kan då, men behöver inte, sända en fråga till den som har fört in pengarna till Sverige om vad det är för pengar, t.ex. om det är pengar som ska beskattas i Sverige. Det är bra för dig att ha handlingar om gåvan som du kan visa upp.

För att överföringen ska räknas som en gåva krävs att tre gåvokriterier är uppfyllda:

det krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring och att transaktionen har skett frivilligt.

Om dessa kriterier är uppfyllda, ska du inte behöva betala skatt på förvärvet eftersom gåvoskatten är avskaffad i Sverige, 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.

Genom ett gåvobrev kan du styrka för Skatteverket att det rör sig om en gåva. Om din mamma vill ge dig pengar som en enskild egendom, dvs. att gåvan inte till hälften ska tillhöra din make, ska det anges i gåvobrevet.

Sammanfattning

För att undvika att gåvan ska bli en del av giftorättsgodset ska ett gåvobrev uträttas med villkoret om att gåvan ska vara din enskilda egendom, enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.

Här finns en mall som kan hjälpa er för att upprätta ett gåvobrev.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04och välj knappval 2.

Vänligen,

Melica DjahaniRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning