FrågaAVTALSRÄTTGåva29/06/2018

Ta emot gåva från utlandet

Hej!

Jag har fått en gåva från min mor i Irak, jag fått denna gåva utan motprestation. Jag är svensk medborgare och bor i Sverige, är gift och har två barn. Tänkte ta pengarna till Sverige för att köpa en villa för min familj. Hur kan jag hämta dessa pengar ? Vad finns regler för gåva från privat personer som bor utomlands och är ej svensk medborgare?

Vore mycket tacksam om ni kunde svara mig snarast.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvoskatten är avskaffad i Sverige. I 8 kap. 1 § inkomstskattelagen stadgas att gåvor är skattefria. För att överföringen ska räknas som en gåva krävs att tre gåvokriterier är uppfyllda:

det krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring ochatt transaktionen har skett frivilligt.

Om dessa kriterier är uppfyllda, ska du inte behöva betala skatt på förvärvet.

Du skulle kunna föra över pengarna till ditt svenska bankkonto från Irak, det är antagligen den mest säkra överföringen. Då kan det vara bra om din mamma skriver ett gåvobrev på summan eftersom din bank har en skyldighet att lämna kontrolluppgift om direkta eller indirekta betalningar som överstiger 150 000 kr och överförs från utlandet till en obegränsat skattskyldig (det är du genom att vara svensk medborgare och bosatt här, 3 kap. 3 § inkomstskattelagen). Gränsbeloppet gäller oavsett i vilken valuta uppgiften lämnas (23 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Genom ett gåvobrev kan du styrka för Skatteverket att det rör sig om en gåva. Om din mamma vill ge dig summan som en enskild egendom, dvs. att gåvan inte till hälften ska tillhöra din make, ska de också anges i gåvobrevet (7 kap 2 § äktenskapsbalken).

Pengar kan även skickas via Western Union på ett säkert sätt. Det kostar en summa pengar beroende på hur stor överföringen är. Western Union ska ha ett ombud i Irak.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen

Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning