Ta del av förundersökningsprotokoll

Hej!

Kan jag ta del av ett förundersöknings protokoll om förundersökningen lagts ned? Om jag kan det hur gör jag då?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för er fråga.

Huvudregeln är att alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar som upprättats eller inkommit till en myndighet och förvaras där, vilket följer av den så kallade offentlighetsprincipen i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (här). Då ett förundersökningsprotokoll är en handling som upprättats av Polismyndigheten och förvaras där är det en allmän handling som blir offentlig när åtal väcks eller undersökningen lagts ned – som i ert fall.

En allmän handling och således ett förundersökningsprotokoll kan dock innehålla hemliga uppgifter och därför vara sekretessbelagd enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (här). Därför ska myndigheten varje gång någon begär att få ut en allmän handling föra en sekretessprövning. Det kan vara så att förundersökningen har sekretessbelagts i sin helhet och då undantas den från huvudregeln ovan men det kan även röra sig om enstaka uppgifter som sekretessbelagts och då ska du få ut de uppgifter som är offentliga.

För att ta del av förundersökningsprotokollet kan du vända dig till den myndigheten som förvarar handlingen och begära att kostnadsfritt få se handlingen alternativt mot en fastställd avgift få kopior av handlingen, 2 kap. 12-14 §§ TF. Avgiften fastställs enligt 15-16 §§ avgiftsförordningen (här).

Vänliga hälsningar,

T ERådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo