Ta del av förundersökning

2013-05-30 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Om jag förstått detta rätt så kan vem som helst få rätt till en förundersökning om åtal väcks? Hur får man tag i en sådan handling isåfall?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln i Sverige är enligt offentlighetsprincipen att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt uppstår, när det gäller handlingar som en myndighet själv upprättat (t.ex. en förundersökning), när det ärende som handlingen hör till är färdigbehandlat. Man har därför inte rätt att ta del av förundersökningar innan åtal har väckts.

Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas av sekretessbestämmelser, som finns i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 18 kap 1 § i denna lag gäller sekretess för uppgifter som hör till förundersökning i brottmål ”om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs”. Med detta menas att röjandet av uppgifterna skadar eller motverkar den brottsbekämpande verksamheten, t.ex. försvårar en pågående brottsutredning. Eftersom åtal redan har väckts är det inte den aktuella brottsutredningen som ska skyddas (den är ju redan avslutad) utan det ska röra uppgifter som har betydelse för brottsutredningar generellt. Dessutom kan sekretess föreligga för uppgifter i en förundersökning som rör en enskilds (privatpersons) personliga och ekonomiska förhållanden, om uppgiften inte kan röjas utan att den enskild eller anhörig till denne lider skada av det.

Huvudregeln är alltså att förundersökningar är offentliga efter att åtal har väckts, men vissa uppgifter i dem kan vara sekretessbelagda. Skulle någon uppgift vara sekretessbelagd har du ändå rätt att få ut själva förundersökningen, men de sekretessbelagda uppgifterna kommer att vara överstrukna.

För att få del av förundersökningen kan du vända dig till polismyndigheten och begära att få ta del av den. De har då ingen rätt att fråga varför du vill se den eller vem du är. Du har även rätt att få kopior på den, till självkostnadspris.

Med vänlig hälsning,


Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (281)
2021-11-30 Hur tar man reda på varför någon är anhållen?
2021-11-30 Kan jag ta reda på varför en blir anhållen?
2021-11-29 Undantag från sekretess
2021-11-27 Får en kurator lämna sekretessbelagda uppgifter till Socialtjänsten?

Alla besvarade frågor (97673)