Ta del av ett förundersökningsprotokoll

2021-10-31 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! När får man tillgång till förundersökningen efter åtal har väckts som anhörig? Blir det innan rättegången ?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


En handling är en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast kan tas del av med tekniskt hjälpmedel (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). I enlighet med offentlighetsprincipen så finns det en rätt att ta del av allmänna handlingar. För att en handling ska vara allmän så förutsätter det att handlingen är förvarad samt inkommen eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). En handling anses förvarad hos en myndighet när den är tillgänglig för myndigheten (2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen). En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller har kommit till en behörig anställd till handa (2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen). En handling anses upprättad hos en myndighet när den har expedierats det vill säga är avslutade (2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen).

Om det är polisen som har upprättat och förvarat förundersökningsprotokollet så kan du välja att vända dig till polismyndigheten och begära ut förundersökningsprotokollet från dem. Om förundersökningsprotokollet är avslutat så ska du kunna begära att få ta del av den.

Du kan även vända dig till domstolsmyndigheten och begära ut förundersökningsprotokollet från dem om förundersökningsprotokollet är förvarat samt har inkommit till dem. Åklagaren bör lämna in förundersökningsprotokollet vid tiden för åtalsväckandet (45 kap. 7 § rättegångsbalken).


I ditt fall bör således förundersökningsprotokollet vara expedierat. Du kan vända dig till polismyndigheten eller domstolsmyndigheten för att kolla om detta gäller


Vänliga hälsningar

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (570)
2021-11-30 Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?
2021-11-08 Kan jag få ersättning för beslagtaget fordon?

Alla besvarade frågor (97596)