Ta bort grannens överhängande grenar

2016-10-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
HejVi har i 11 år försökt få våra grannar att ta bort grenar som nu hänger mer än 4,5 m in på vår tomt och nu även vårt hus, utan resultat.Vi har blivit hotade och polisanmäld när vi nu i höstas tog hit ett företag för att ta bort grenarna.Vi har begärt att Huddinge kommun ska hjälpa oss att ge grannarna ett förläggande att ta bort grenarna.Det resulterade i att Huddinge kommun , enligt PBL 8 kap § 15 inte anser att det är " en betydande olägenhet" och att de inte kan hjälpa oss att vidta någon åtgärd.Vi har nu betalt företaget för ogjort arbete och känner oss förtvivlade och ledsna.Vad ska vi göra Hur kan vi få bort grenarna.Vårt hus blir förstört av barr, löv och växande mossa på grund av att träden hänger in över huset.Vi kan inte nyttja en stor del av tomten på grund av savande granar , barr och löv som faller ner.Vänligen
SVAR

Hej,

tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Reglerna rörande grenar och rötter som tränger över tomtgränser finns i 3 kap. 2 § jordabalken .Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen och orsakar olägenhet så får fastighetsägaren ta bort dessa. Ägaren till den tomt som de överträngande träden står på ska dock först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om ett borttagande kan väntas ge betydande skada för denne.

En stam som hänger över en tomtgräns får man inte röra. Man får inte heller ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Det är att likställa med att ta bort trädet helt.

Man bör ge ägaren i ca sex månader på sig att vidta dessa åtgärder. Underrätta gärna genom brev, så att bevisning finns om ärendet tas upp senare. Gör inte grannen något är det fritt för grannen att själv kapa överträngande grenar och rötter. Det bör dock göras med stor försiktighet. Skulle träden dö som resultat av grannens ingrepp kan han bli ersättningsskyldig. Att på eget initiativ vidta åtgärder kan innebära en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse.

Vad gäller vem som betalar för nedtagningen av din grannes grenar som hänger över

er tomt innehåller jordabalken inga bestämmelser som ger någon rätt att kunna begära ersättning av de kapade grenarna från din granne. Det får man med alltså bekosta själv.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Daniel Jag vet inte om du läste vårt mail ordentligt. Vi har informerat grannarna både muntligt och sedan skriftligt. Vi avvaktade svar från dem då blev vi skriftligen hotade. När företaget med specialister på att ta ner träd började arbeta Ringde grannen efter polisen som då tvingade dem avsluta och tog emot polisanmälan, som lades ner efter 2 dagar. Kommunen tänker inte hjälpa oss utan avsked ärendet enligt PBL. Nu kommer vår fråga vi vet att vi har rätt att ta bort grenar och rötter men att då göra det och att i förväg veta att man inte skadar träden Hur vet vi det. Är det företagets skylldighet att ansvara för det. Träd som står nästan i tomtgräns Hur klarar man det. Vänligen Tommy o Britt-Marie
2016-10-31 15:04
Hej, jag ber om ursäkt, jag missuppfattade er fråga. Det finns inget säkert sätt att veta att trädet inte skadats. Rådet jag kan ge är att vara försiktiga och gå framåt med måtta. Företaget ni anlitar kan ansvara för eventuella skador de orsakar, de kanske också kan bidra med kunskap kring hur trädet ska beskäras. Bäst är dock att prata med dem i förväg. Jag förstår att det är en svår sits ni är i och det finns inga klara besked.
2016-10-31 15:14
Tack Vi får försöka Vänligen Britt-Marie o Tommy
2016-10-31 16:05
Kommentera
Relaterat innehåll