Ta bort förbehåll i gåvobrev

2018-10-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, År 1990 har jag fått fastigheten i gåvoform av min mor som avlidit år 2005. I gåvobrevet finns det följande förbehåll "gåvotagaren äger ej under givarens livstid försälja eller annorledes överlåta fastigheten eller andel därav utan givarens skriftliga medgivande". Hur går jag till väga att få förbehållet borttaget?Med vänliga hälsningar
SVAR

Förbehållet gäller under givarens livstid. Du kan inte bokstavligen talat ta bort förbehållet från gåvobrevet eftersom det skulle göra gåvobrevet ogiltigt, men det är juridiskt sett "borta" eftersom det saknar verkan nu när din mor inte längre lever. Du kan därför upplåta fastigheten utan givarens medgivande. Inskrivningsmyndigheten kan komma att kräva att gåvobrevet kompletteras med bevis på att din mor inte längre lever för att lagfart ska kunna beviljas ny ägare. Hör av dig om något är oklart, mail nedan.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1742)
2018-11-15 Kan någon som inte är svensk medborgare köpa fast egendom i Sverige?
2018-11-15 Fel vid nyproducerat radhus
2018-11-12 Eventuella åtgärder mot grannar som beter sig underligt
2018-11-05 Grannes anläggning skjuter in på angränsande fastighet

Alla besvarade frågor (61852)