Syskon som bor i samägt boende

2020-05-17 i Fastighet
FRÅGA
Hej,Vi är tre systrar som äger ett gemensamt sommarhus och nu har den ena systern skilt sig och bor där permanent med sina två barn varannan vecka. Vi trodde kanske detta skulle vara en tillfällig lösning och hon har därför inte behövt betala ngt till oss andra för dessa 2 år. Vår gamla mor har sagt upp sin lägenhet och bor också där tillsammans med dem vilket hon uppskattar. Men vi tänker väl att det måste bli ngn form av hyresbetalning till oss andra framöver om detta ska vara en permanent lösning då vi inte känner att vi heller kan utnyttja sommarhuset längre.Vad anser ni är den bästa lösningen i ett sånt här fall? Vad är en skälig hyra? Är det bättre att sälja huset till henne? Vi har fått huset i gåva som enskild egendom av våra föräldrar.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt för mig att ge några konkreta råd i situationen. Det är enligt mina erfarenheter svårare att ha ekonomiska affärer med nära anhöriga, då de känsloband man har till varandra tenderar att göra saker mer invecklade och försvåra egentligen rationella lösningar.

Jag kan egentligen enbart redogöra för vilken lösning jag själv hade ansett varit skälig om jag befunnit mig i er situation. Min uppfattning ska på intet sätt ses som någon objektiv bästa lösning, men kanske kan ni komma framåt något i era tankegångar av mina resonemang.

Jag hade själv ansett att det varit orättvist och skapat en problematisk obalans er systrar emellan att en av er bor gratis i en gemensam bostad medan ni andra bär era boendekostnader själva.

Om ni ska behandla hennes utnyttjande av boendet som ett vanligt hyresförhållande hade jag ansett att en skälig månadsersättning hade utgått från vilken den marknadsmässiga hyran varit för ett motsvarande boende på orten, nedsatt med en tredjedel motsvarande systerns egna ägda andel. Vilken denna skäliga hyra är har jag ingen möjlighet att bedöma, då jag vet för lite om boendets standard, storlek och geografiska läge. Jag ser också omedelbart en farhåga med denna lösning: I hyresrelationer ingår det inte i hyresgästens roll att utöva inflytande över hur bostaden ska upprustas med mera, utan frågor kring hyresobjektets standard och underhåll faller främst på hyresvärden. I en situation där en syster är ägare till 1/3 och "hyresgäst" till 2/3 föreställer jag min att det lätt kan uppstå konflikter där hon vill upprusta boendet, om det innebär att hon står för 1/3 av kostnaderna och det fulla användandet medan ni andra ska stå för de övriga 2/3 av kostnaderna. Situationen kan möjligen lösas genom justeringar av den månatliga ersättningen till er andra om boendestandarden höjd genom investeringar i fastigheten, men det låter i mina öron oavsett som bäddat för att ni ska bli alltför involverade i varandras ekonomiska och bostadsmässiga situation. Detta bör enligt min bedömning gälla även om boendet uthyres omöblerat och till så kallad kallhyra där systern står samtliga driftskostnader.

För egen del hade jag därför föredragit att kunna sälja andelarna till systern, eller att hon hittar annat boende och att sommarhuset kan användas av er alla. Skulle ni vilja sälja era andelar direkt till systern skulle ni för att bestämma ett skäligt pris exempelvis anlita en mäklare som ni alla känner förtroende för och som har god kännedom om hur mycket motsvarande boenden på orten kostar, och uppdra åt denne mäklare att genomföra en grundlig värdering av bostaden.

Skulle den syster som bor i huset motsätta sig era förslag bör ni vara medvetna om att alla ni delägare har möjlighet att begära att sommarhuset säljs på offentlig auktion (6 § lagen om samäganderätt). Upplyser ni er syster om att det är angeläget för er att hitta en lösning som alla tycker är rättvis och är nöjda med, och att ni har möjlighet att utbjuda huset på auktion om ni inte kan hitta en sådan lösning, kan själva de upplysningarna göra er syster mer benägen att finna en lösning där hon exempelvis köper era andelar eller betalar månatliga ersättningar till er för användandet.

Jag hoppas att ni hittar någon bra lösning!

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll