Syskon och syskonbarns rätt att ärva

Om maken i ett barnlöst äktenskap testamenterat allt till den efterlevande makan, kan hon då fritt testamentera sina tillgångar? Har makens syskon och syskonbarn ingen rätt som efterlevande arvingar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en testators syskon och syskonbarn skulle ha någon rätt till dennes kvarlåtenskap om allt testamenterats till den avlidna personens make.

Vad säger lagen?

Regler om arv och testamente finner man i ärvdabalken (ÄB). Enligt 9:1 ÄB kan den som fyllt 18 år Själv bestämma vad som ska hända med dennes kvarlåtenskap genom testamente. Huvudregeln är att kvarlåtenskapen kan testamenteras bort precis hur testatorn själv önskar, från detta finns dock vissa undantag genom reglerna om laglott. I 7:1 ÄB kan man utläsa att hälften av den arvslott som tillkommer en bröstarvinge utgör hans laglott. Denna har bröstarvingen en i princip ovillkorlig rätt till och kan alltså inte testamenteras bort.

Rätt till laglott är det endast bröstarvingar som har. Vilka som är bröstarvingar framgår av 2:1 ÄB. Det är arvlåtarens barn, eller om dessa är döda, barnbarnen. Utöver denna grupp finns inga bröstarvingar och alltså inga andra som har någon ovillkorlig rätt att ärva något.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att i det fall det saknas bröstarvingar och arvlåtaren testamenterat hela sin kvarlåtenskap till den efterlevande makan, kan denna fritt förfoga över det som ärvts. Detta innebär att det ärvda till fullo är hennes att spendera, ge bort, testamentera eller göra vad hon vill med. Arvlåtarens syskon och syskonbarn har i det fallet ingen rätt till kvarlåtenskapen om testamentet är giltigt.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,Claudio van der TouwRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”