Syns en polisanmälan i belastningsregistret?

2021-06-30 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Jag har fått berättat för mig på snapchat att jag ska bli polisanmäld av personen. Vad kan hända om en polis anmälan skickas in? Kommer jag på en prick i registret oavsett om jag inte blir dömd som skydlig? Eller får man en prick i registret bara av att en förundersökning sker? Om polisanmälan skickas in kommer det att synas i framtiden när jag söker jobb även fast jag inte blev dömd?Tack för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När får man en prick i registret?

Att ha en "prick i registret" innebär att man finns registrerad i belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret hittar du i lag (1998:620) om belastningsregister, även kallad belastningsregisterlagen. Belastningsregistret innehåller information om meddelade domar och beslut; det står alltså inte något om att du är eller har varit misstänkt för ett brott. Du kan läsa närmare om vilka domar/beslut som tas upp i 3, 4 och 4 a §§ belastningsregisterlagen.

Vad händer efter att en polisanmälan gjorts?

Efter att personen skickat in sin polisanmälan så måste polisen eller åklagare besluta om de vill inleda en förundersökning eller inte. Om man väljer att inleda en förundersökning så börjar man samla alla bevis som finns i samband med brottet och i slutet av denna förundersökning väljer åklagaren om denne har tillräckligt med bevis för att väcka åtal eller ej.

Om man under förundersökningen kommer fram till att ett brott har skett och att du är skäligen misstänkt för detta brott kommer du att kallas in till förhör enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken. Åklagaren lämnar då in en stämningsansökan till Tingsrätten, alternativt skickas ett strafföreläggande ut. Att du är skäligen misstänkt innebär att det är sannolikt att du genomfört brottet. Kallelsen till förhöret kommer genom ett hemskickat brev till dig.

Nämnas ska också lagen (1998:621) om misstankeregister, där endast den som anses skäligen misstänkt för ett brott enligt förundersökningsledarens bedömning registreras enligt 3 §. Det är endast den som är över 15 år som kan finnas med i registret. Man har endast rätt att begära registerutdrag ur misstankeregistret för arbete vid hem för vård eller boende (HVB-hem) eller familjehem som tar emot barn. Uppgifterna som redovisas i utdraget är begränsade.

Sammanfattning

Om det under förundersökningen visar sig att du är skäligen misstänkt för brottet som personen på snapchat anser att du genomfört så kommer du att kallas till ett förhör via ett hemskickat brev. Att du endast är misstänkt för ett brott kommer inte synas i belastningsregistret, d.v.s. du får inte en "prick" endast p.g.a. att en polisanmälan mot dig skickats in till polisen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96515)