Syns det i belastningsregistret att man blivit misstänkt för brott?

2019-11-30 i Påföljder
FRÅGA
Hejsan,När min dotter var 17 år blev hon misstänkt för snatteri i butik. Hon hade förhör med polisen och efter några veckor fick vi svar att hon inte hade gjort något fel och inte stulit något. Jag undrar om det kommer finnas med i hennes register? När hon söker jobb så kan de kolla upp hennes register 5 år tillbaka och jag undrar om det kommer stå att hon var misstänkt för stöld?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lag (1998:620) om belastningsregister ska registret bl.a. innehålla uppgifter om den som genom dom eller beslut har ålagts påföljd för brott (3 § 1 st. 1 p.). Också uppgifter om den som fått åtalsunderlåtelse eller förklarats fri från påföljd pga. att personen begått ett brott under allvarlig psykisk störning registreras (3 § 1 st. 3 och 9 p.). Av din fråga att döma har polisen konstaterat att inget brott har begåtts och därför finns inga uppgifter om hennes påstådda brottslighet med i registret.

Nämnas ska också lagen (1998:621) om misstankeregister, där endast den som uppnått misstankegraden skäligen misstänkt registreras. Eftersom din dotter aldrig åtalades ska uppgiften i registret gallras, dvs. raderas, och dessa uppgifter skulle inte heller synas i misstankeregistret (13 § samma lag).

Låt säga att din dotter trots allt skulle ha blivit dömd eller fått åtalsunderlåtelse för ett brott, t.ex. snatteri. De som framför allt har rätt att få ut uppgifter från registret räknas upp i 6 § lagen om belastningsregister. I bestämmelsen nämns inte arbetsgivare som behörig till att begära ut personuppgifter ur belastningsregistret, varför en arbetsgivare på egen begäran inte – helt utan restriktioner – kan utfå uppgifter ur belastningsregistret. Däremot kan en enskild få uppgifter ur registret för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag om verksamheten avser vård eller är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott (10 § lagen om belastningsregister). En del arbetsgivare kräver ofta att du själv lämnar in uppgifter ur belastningsregistret för att du ska kvalificera dig för en anställning. Du kan begära ut ett utdrag ur belastningsregistret avgiftsfritt en gång per kalenderår (9 § lagen om belastningsregister).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll