FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/11/2019

Syns beslut om strafföreläggande i belastningsregistret?

2016 blev jag tagen för snatteri och tror jag fick strafföreläggande men är osäker på om jag fick betala böter. Jag beställde utdrag ur belastningsregistret för att ha koll på datum och så eftersom jag planerar att göra GMU och man då måste vänta fem år. Men enligt registerutraget så finns det ingenting om mig. Jag var 16 under själva händelsen om det har betydelse. Min fråga är alltså om det finns något sätt att få information om sitt strafföreläggande eller om det helt enkelt inte finns något?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du begick ringa stöld (snatteri) enligt 8:2 brottsbalken (BrB) år 2016 där du tror att du fick strafföreläggande enligt 48:4 rättegångsbalken (RB). Du begärde ut ett utdrag från belastningsregistret men där syntes inte strafföreläggandet. Din fråga är nu hur du kan få ut information om strafföreläggandet.

Åklagare kan besluta om strafföreläggande vid mindre allvarliga brott som alternativ till rättegång. Det kan göras under förutsättning att den misstänkte har erkänt brottet direkt eller snart efter att brottet begicks. Strafföreläggande är möjligt för brott som är begränsade till böter och/eller villkorlig dom, exempelvis stöld, ringa stöld (snatteri) och trafikförseelser. Efter att det beslutats om strafföreläggande ska den misstänkte betala det belopp som bestämts som påföljd för brottet. Det är detta belopp som utgör bötesstraffet för brottet. När du betalar ditt strafföreläggande betalar du därmed de böter du dömts till.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret. Precis som du skriver i frågan kommer uppgifterna att gallras (tas bort) ur registret efter fem år enligt 17 § 9 p lagen om belastningsregister. Ditt strafföreläggande kommer därmed att gallras ur registret år 2021.

Jag kan inte svara på varför du inte kan se ditt strafföreläggande i utdraget ur belastningsregistret. Om uppgifterna du skrivit i frågan stämmer borde beslutet om strafföreläggande finnas kvar i ditt belastningsregister. Jag rekommenderar dig att ringa till Polismyndigheten, som är ansvarig för belastningsregistret, och ställa dina frågor.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?