Syns beslut om åtalsunderlåtelse i belastningsregistret?

2016-09-05 i Myndigheter
FRÅGA
syns ett beslutande av åtalsunderlåtelse i det belastningsregister som en arbetsgivare efterfrågar eller är det bara information som myndigheter har tillgång till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om när åklagare kan besluta om åtalsunderlåtelse återfinns i 20 kap. 7 § rättegångsbalken.

Vad som belastningsregister ska innehålla regleras i 3 § lag (1998:620) om belastningsregister. I bestämmelsen framkommer uttryckligen att belastningsregistret ska innehålla uppgift om beslut om åtalsunderlåtelse. Beslut om åtalsunderlåtelse ska alltså finnas i belastningsregistret.

Det belastningsregister som arbetsgivaren efterfrågar kommer innehålla uppgift om åtalsunderlåtelse såvida du fått en sådan. Det är bara du som kan begära ut ditt eget belastningsregister, såvida det inte är någon myndighet som uppräknas i 6 § lag om belastningsregister som begär ut det.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (355)
2020-09-24 Får kronofogden utmäta semesterlön?
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?
2020-09-12 Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?
2020-09-09 Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?

Alla besvarade frågor (84332)