Syns beslut om åtalsunderlåtelse i belastningsregistret?

2016-09-05 i Myndigheter
FRÅGA
syns ett beslutande av åtalsunderlåtelse i det belastningsregister som en arbetsgivare efterfrågar eller är det bara information som myndigheter har tillgång till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om när åklagare kan besluta om åtalsunderlåtelse återfinns i 20 kap. 7 § rättegångsbalken.

Vad som belastningsregister ska innehålla regleras i 3 § lag (1998:620) om belastningsregister. I bestämmelsen framkommer uttryckligen att belastningsregistret ska innehålla uppgift om beslut om åtalsunderlåtelse. Beslut om åtalsunderlåtelse ska alltså finnas i belastningsregistret.

Det belastningsregister som arbetsgivaren efterfrågar kommer innehålla uppgift om åtalsunderlåtelse såvida du fått en sådan. Det är bara du som kan begära ut ditt eget belastningsregister, såvida det inte är någon myndighet som uppräknas i 6 § lag om belastningsregister som begär ut det.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (387)
2021-01-13 Har Försäkringskassan skyldighet att kontakta mig innan de fattar beslut?
2021-01-04 Vad kan jag göra när jag anser att en myndighet skrivit olämpligt i en allmän handling?
2020-12-31 Vad händer efter fängelset?
2020-12-31 Kontakt med person i häkte

Alla besvarade frågor (88079)