Kan köpare åberopa fel på undersökt vara?

2017-04-27 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan, jag bytte en skoter och pengar mot en annan skoter. Det var ett antal fel på min skoter men jag skrev de fel som jag ansåg var viktiga. Resten var synliga och den andra kollade igenom skotern och provkörde. Nu 2 dagar efter kräver han nya delar som jag inte talade om som var sne. Får han kräva de saker som jag knte talade om fast han inspekterat skotern och de var synliga fel? Det var endast ägarbyte som gjordes.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Köplagen gäller för köp av lös egendom, och är också tillämplig på byten. Detta framgår av 1 § i lagen (se här).

Typ av fel
I ditt fall rör det sig om ett så kallat, faktiskt fel, vilket betyder att det rör sig om ett fel som avser varans fysiska skick.

Vilken kvalité som köparen kan kräva
Vad som kan krävas i fråga om varans kvalitet bestäms i första hand av vad som avtalats mellan parterna, detta framgår av 17 § köplagen. I sista stycket framgår även att om varan avviker från vad köparen kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig.

Vad köparen får antas känt till
Köparen får inte åberopa vad denne måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen måste antas ha känt till felet, har denne inte någon grund för att förvänta sig att varan är bättre än så, (20 §).

Uppgift som lämnats från säljaren
Uppgift från säljaren kan, i de fall då köparen måste antas ha känt till felet, inte antas ha inverkat på köpet.

Köparens undersökning av varan
Om köparen före köpet har undersökt varan kan köparen inte åberopa vad denne borde märkt vid undersökningen som fel. Så kallade "dolda fel" kan dock fortfarande göras gällande. Det räcker då med att köparen "måste antas känt till" felen, för att du som säljare ska undkomma ansvar för dessa fel.

Mest relevant i ditt fall kan man då säga är 20 § i köplagen, om felen som köparen nu vill göra gällande mot dig är sådana som denne borde upptäckt vid undersökningen, kan han inte göra dem gällande.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1437)
2021-11-23 Kan köpare av min bil kräva prisavdrag eller häva köpet?
2021-11-22 Fel i begagnad vara som köpts av privatperson
2021-11-22 Vem ansvarar för vara som inte kommit fram?
2021-11-21 Rätt till ersättning för utebliven tvättmaskin och torktumlare efter köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97338)