Svensk beskattning av utländsk pension?

FRÅGA
Jag får ålderspension från Ungern efter mina arbetade år där. Bor i Sverige och har Svensk och Ungersk medborgare. Måste jag betala skatt i Sverige på min Ungersk pension?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i Inkomstskattelagen, (hädanefter IL) och Lag (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern

Skattskyldighet för folk som bor i Sverige

Folk som är bosatta i Sverige, stadigvarande bor i Sverige, eller tidigare har bott i Sverige och har en väsentlig anknytning till Sverige är så kallat obegränsad skattskyldiga, se 3 kap. 3 § IL. Detta betyder enligt 3 kap. 8 § IL att man är skattskyldig i Sverige för alla inkomster, såväl svenska som de från utlandet. Detta innebär dock inte att du kommer bli dubbelt skattskyldig, alltså i Sverige och i Ungern, eftersom det finns internationella överenskommelser för att förhindra att dubbelbeskattning sker.

Typen av pension spelar roll i bedömningen

Jag är inte helt säker på vad det är för typ av pension som du får utbetald, och därför kan jag inte svara exakt hur/om det kommer beskattas i Sverige.

Det finns för det första ett undantag som eventuellt vara aktuellt i ditt fall, nämligen om det är en pensionsförsäkring som klassas som en kapitalförsäkring. Ersättningar från dessa är nämligen skattefria, se 8 kap. 14 § IL. Att göra den bedömningen är dock inte möjligt för mig utifrån din fråga.

Ingen risk för dubbelbeskattning

För att undvika att en person ska beskattas dubbelt har avtal upprättats mellan Sverige och ett stort antal nationer, och avtalet mellan Ungern och Sverige regleras i Lag (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern. Lagen säger egentligen bara att avtalet gäller, och avtalet finns sedan som en bilaga till lagen. Därför kommer jag fortsättningsvis hänvisa till aktuella artiklar i avtalet och inte lagtexten. Avtalet finner du här.

Enligt art. 1 i avtalet omfattas alla personer som bor i de avtalsanslutna staterna, alltså invånare i Sverige och Ungern i det här fallet. Art. 18 i avtalet stadgar huvudregeln för pensionsinkomster, nämligen att de ska beskattas i landet den kommer från, alltså i Ungern i ditt fall. Det kan dock variera beroende på vad det är för typ av pension, och utifrån din fråga kan jag inte avgöra om det är så att din ungerska pension faller under huvudregeln.

Slutsats och råd

Det är klart att du inte kommer skattas två gånger för din pension, eftersom det skulle strida mot flera internationella överenskommelser. Dock finns det som sagt en del saker som gör att jag dessvärre inte kan ge dig ett rakt svar på din fråga.

Därför skulle jag råda dig att ta kontakt med Skatteverket och fråga hur de bedömer din ungerska pension. Som sagt är det absolut mest troligt att din pension enbart ska beskatta i Ungern, men för säkerhets skull bör du dubbelkolla det med Skatteverket. Om du skulle ha några följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga!

Daniel Högman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (310)
2022-01-13 Skatt vid försäljning av bostad utanför EU
2021-12-25 Skattskyldighetens omfattning vid bosättning utomlands - Vad gäller?
2021-12-10 Dubbelbeskattning vid växelvist boende i Spanien?
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?

Alla besvarade frågor (98495)