Svårt att åberopa urminnes hävd

2019-08-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad innebär gammal hävd avseende fiske. Det finns personer som har fiskat över 50 år på en annans fiskevatten. Nu har diskussioner uppstått att den som har fiskat med än 50 år på annans fiskevatten har gammal hävd. Ägaren har inte vidtagit några åtgärder för att stoppa fiskaren. Kan fiskaren åberopa bruksrätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Gammal hävd i gamla Jordabalken

Det rättsinstitut du funderar över hette i den äldre Jordabalken (ÄJB) "urminnes hävd" och var en rätt som förvärvades genom besittning, bruk eller nyttjande. Rätten uppstod endast om besittningen, brukandet eller nyttjandet varit omfattande och utövats under så lång tid att ingen minns eller vet hur hävden uppstod från första början (15 kap 1 § ÄJB).

Går det att åberopa urminnes hävd idag?

När nya Jordabalken trädde i kraft 1972 togs inte reglerna om urminnes hävd med, vilket innebar att de slutade gälla. I 6 § i Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken klargörs dock att en rätt som förvärvats genom urminnes hävd innan lagstiftningen ändrades (1972) ska bestå. Den fiskare som menar sig ha förvärvat fiskerätt genom urminnes hävd måste alltså nyttjat vattnet omfattande och under lång tid innan 1972 när den nya Jordabalken infördes och reglerna upphörde gälla. Som exempel på hur lång tid som kan krävas kan en dom från Mark- och miljööverdomstolen (Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 december 2016 i mål F 5004-16) tjäna som exempel. I målet slog domstolen nämligen fast att ett brukande av mark som skett under 56 år innan den nya jordabalken trädde i kraft 1972 var för kort tid för att reglerna om urminnes hävd skulle bli aktuella.

Fiskarens möjligheter att åberopa urminnes hävd

För att fiskaren ska kunna få bruksrätt på grund av urminnes hävd krävs att brukandet skett under lång tid innan 1972. Eftersom fiskaren endast nyttjat vattnet i drygt 50 år i dagsläget och det är 47 år sedan reglerna om urminnes hävd försvann kan fiskaren inte göra särskilt många års nyttjande gällande. Jag har mycket svårt att se hur fiskaren skulle kunna göra gällande urminnes hävd i denna situation. Fisket har helt enkelt pågått alldeles för kort tid innan reglerna om urminnes hävd försvann.

Sammanfattningsvis

Eftersom en lång och omfattande nyttjanderätt måste ha funnits innan 1972 är det i dagsläget mycket svårt att med framgång åberopa urminnes hävd. Fiskaren har endast haft några års brukande innan år 1972 när reglerna om urminnes hävd upphävdes. Fiskaren kan därför inte åberopa bruksrätt på grund av urminnes hävd.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2039)
2021-05-11 Delägarförvaltning - vad gäller?
2021-05-03 Flytta in i bostad utan bygglov - vad kan man göra?
2021-04-30 Hur nära tomtgränsen får ett staket eller plank ha till tomtgränsen?
2021-04-23 Störning från granne

Alla besvarade frågor (92281)