Svårigheter med nödvärn.

FRÅGA
Hej vi ä en grupp elver som undersöker frågan om nödvärn. Därmed skulle vi vilja höra era åsikter på dessa frågor.Hur ser lagstiftningen och bestämmelserna om nödvärn ut? Varför? Vilka problem kan uppstå vid tillämpning av lagen?Bör en förändring av lagen vidtas?Är gränsen mellan nödvärn och misshandel rimlig? Tack i förhand!
SVAR

Hejsan!

Lagstiftningen och varför.
Bestämmelsen om nödvärn finns i 24kap 1§ brottsbalken. Det finns en omfattande litteratur om varför nödvärn finns men grundläggande tanken är att de som agerar i nödvärn bör vara fri från ansvar eftersom de endast skyddar sina intressen och agerar under överhängande och akuta situationer där fara är nära. Konsekvensen av att nödvärnsbestämmelsen inte finns är att personer blir fällda för att skydda sin egen kropp vid övergrepp.

Bör en förändring av lagen vidtag?
Jag anser att nödvärn är en bra konstruktion och litteraturen inom juridik är homogena i att nödvärnbestämmelsen ska finnas.

Vilka problem kan uppstå och är gränsen rimlig?
I teorin anser jag att det inte finns några problem med nödvärnskonstruktionen. I praktiken kan det vara uppkomma problem, i synnerhet vid bevisfrågor där åklagaren har att bevisa att det är ställt utom rimlig tvivel att en nödvärnssituation förelåg. Det gör dem genom att konstruera en händelse (genom tekniska bevis och vittnen) där det känns helt orimligt att en nödvärnssituation skulle finnas. I många fall kan det vara svårt att bevisa detta. Det finns något som heter putativ nödvärn, där den misstänkte "trodde" att denne befann sig i en nödvärnssituation men i egentliga fall inte gjorde detta. Att bevisa vad en person "trodde" är speciellt svårt för en åklagare.

Ytterligare finns det problem med hur långt en nödvärnshandling egentligen får gå. I lagen uttrycks det att ett nödvärnsagerande kan gå så långt att det är "uppenbarligen oförsvarligt". En situation kan uppstå där en två personer börjar bråka, den ena handlar i nödvärn och slår till den andra så att denne hamnar i marken och halvt medvetslös. Efter detta sparkar den som handlar i nödvärn till den ena på huvudet eftersom denne trodde att den som låg ner hade en kniv. Säg om åklagare inte kan bevisa allt detta utan endast har vittnen och lite tekniska bevis att det faktiskt har skett ett slagsmål. Detta blir speciellt svårt när det finns alkohol inblandat och det är mörkt ute, vilka vittnen kan litas på? Man ser direkt svårigheterna med bevisfrågorna.

Sammanfattningsvis är det inte problem med just nödvärnskonstruktionen i sig, utan det är bevisfrågorna som är påtagligt svåra att komma tillhanda med.

Hoppas jag kunde påvisa problematiken i bevisfrågor samt nödvärnsbestämmelsen.

Allt gott!

Binh Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97352)