Surrogat till enskild egendom

FRÅGA
Köpeskillingen från enskild egendom betalas ut som utdelning till ett annat AB som är giftorättsgods. Blir köpeskillingen då giftorättsgods trots äktenskapsförord?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Surrogat till enskild egendom är som huvudregel också enskild egendom, enligt 7 kap 2 § 6 punkten Äktenskapsbalken. Att egendomen är surrogat innebär att den har "ersatt" den gamla egendomen. I det här fallet blir köpeskillingen surrogat till den enskilda egendomen som har sålts. I paragrafen uttrycks det som att köpeskillingen har "trätt istället för" den sålda egendomen. När köpeskillingen används till utdelning blir den senare också surrogat till köpeskillingen, enligt samma resonemang som ovan.

Dock kan denna huvudregel frånträdas om det framgår av det dokument (exempelvis ett äktenskapsförord) vari egendomen utpekats som enskild. Du bör alltså titta på detta dokument för att se om någon sådan föreskrift finns.

Det bör här dock observeras, att om köpeskillingen sammanblandas med giftorättsgods på exempelvis ett bankkonto där uttag görs, så krävs det att köpeskillingen kan identifieras på bankkontot för att det ska behålla sin karaktär som enskild egendom. Detta kan åstadkommas genom noggrann bokföring över användningen av kontot.

Om äktenskapsförordet är utformat så att all makarnas egendom är enskild, så kommer inte köpeskillingen bli giftorättsgods.

Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82763)