Surrogat till enskild egendom

Gällande äktenskapsförord:

Ponera att man i ett äktenskapsförord anger en bostadsrätt som enskild egendom, och denna bostadsrätt sedemera säljs. En tid efter detta skiljer sig makarna. Hur beräknas då beloppet för den enskilda egendomen (som ju ska tillfalla endast den ena parten)? Försäljningspriset eller annat? Före/efter eventuell vinstskatt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Av ÄKtB 7:3 p. 1 framgår att egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild undantas från bodelningen. Av punkt 6 samma lagrum framgår att det som har trätt i stället (surrogatet) för den egendom som avses i punkt 1 är enskild egendom. Enkelt uttryckt är det alltså de pengar du har i handen efter försäljningen som utgör enskild egendom, alltså försäljningsbeloppet minus skatter, mäklararvoden etc. Det är ju detta belopp som "trätt i stället" för bostadsrätten.

VänligenLawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning