Surrogat till enskild egendom

FRÅGA
Gällande äktenskapsförord:Ponera att man i ett äktenskapsförord anger en bostadsrätt som enskild egendom, och denna bostadsrätt sedemera säljs. En tid efter detta skiljer sig makarna. Hur beräknas då beloppet för den enskilda egendomen (som ju ska tillfalla endast den ena parten)? Försäljningspriset eller annat? Före/efter eventuell vinstskatt?
SVAR

Hej och tack för din fråga! Av ÄKtB 7:3 p. 1 framgår att egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild undantas från bodelningen. Av punkt 6 samma lagrum framgår att det som har trätt i stället (surrogatet) för den egendom som avses i punkt 1 är enskild egendom. Enkelt uttryckt är det alltså de pengar du har i handen efter försäljningen som utgör enskild egendom, alltså försäljningsbeloppet minus skatter, mäklararvoden etc. Det är ju detta belopp som "trätt i stället" för bostadsrätten.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll