Surrogat, enskild egendom

Min make ägde en fastighet/stuga vilken var enskild egendom. Han har nu sålt den stugan och förvärvat en ny stuga. Betraktas även den nya stugan som enskild egendom per automatik? Jag har inte skrivit under något nytt dokument hos advokat angående enskild egendom för den nya stugan?

Tack så mycket på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Regler kring enskild egendom i äktenskap finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) se (https://lagen.nu/1987:230). För att egendomen skall anses vara enskild egendom krävs att den gjorts enskild på något av de sätt som anges i 7 kap 2§ ÄktB. Den fastighet som såldes var enskild egendom sedan tidigare, vilket gör att pengarna som din make fick in vid försäljningen också räknas som enskild egendom, enligt 7 kap 2§ 6p, om ni inte tidigare avtalat om något annat.

Detta innebär att om den nya stugan är förvärvad med pengarna från den gamla stugan så blir den också enskild egendom, detta eftersom att den har "trätt i stället för egendom" som hade karaktären av enskild.

Om den nya fastigheten betalas delvis med pengarna från försäljningen av den enskilda egendomen och delvis med pengar som hänförs till giftorättsgods är saken inte lika klar. I det fallet blir det en bedömningsfråga och fastigheten kan antingen räknas som din makes enskilda egendom eller som enskild egendom till en del och giftorättsgods till resterande. Detta är beroende av hur stor del av betalningen som härrör från surrogatet.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Angelica AhlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning