Styvbarns rätt att taga arv

2019-01-17 i Make
FRÅGA
Jag är gift och min man har en dotter från tidigare äktenskap.Hur gör jag för att mitt sparkonto blir min enskilda egendom. Jag och min man är överens om att mina sparpengar inte ska ärvas av hans dotter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag säga att din makes dotter från tidigare äktenskap (styvbarn) inte ärver dig. Om du avlider före din make är det i första hand din make som ärver dig enligt 3 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Har du några egna barn har dom dock rätt att få ut sitt arv direkt. Om ni har gemensamma barn så får dom ut sitt arv först efter att den andra maken avlider enligt 3 kap 1 § ÄB. Har ni inga andra barn och inte längre skulle vara gifta så ärver andra släktingar enligt 2 kap. 2-3 § ÄB. Enligt 2 kap. 4 § ÄB så ärver inte någon annan än de som nämns i 2 kap 2-3 § ÄB och styvbarn nämns inte där vilket innebär att styvbarn inte har någon arvsrätt. Om du har något testamente så gäller självklart det om det gjorts på rätt sätt (förutom att eventuella egna barn har rätt till sin laglott). Så om du inte testamenterat bort något och ni fortfarande är gifta kommer alltså din make ärva allt. Enda sättet för din makes dotter att ärva dig är om din make dör före dig och hon avstår från att ta ut sitt arv från din make. Då har hon sedan rätt att få en del i det arv som din make efterlämnar till dig (vilket sällan händer) när du avlider. Detta arv kan du dock använda som du vill men du får dock inte testamentera bort den del som ditt styvbarn har avstått till förmån för dig.

Om ni däremot skiljer er delar ni lika på allt som inte är enskild egendom (giftorättsgods), har du då mer tillgångar än din make kan det bli så kan det bli så att han får en del av ditt giftorättsgods (alltså dina tillgångar) och då indirekt ärver tillgångar som tidigare var dina när din make avlider.

Om du nu har egna arvingar som du vill ska få dina tillgångar när du dör och inte din make så går det upprätta ett testamente. Vad som gäller juridiskt hittar du kapitel 9-16 i ärvdabalken. Vill du helt enkelt att dina sparpengar ändå ska utgöra enskild egendom trots att ditt styvbarn inte ärver dig är det bästa sättet kan vara ett äktenskapsförord där ni anger vad som ska vara din enskilda egendom enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken vilket ska vara skriftligt och undertecknas av båda makar. Det ska sedan lämnas in till Skatteverket för registrering.

Kort summerat
Din makes dotter kommer inte få ta del av ditt arv när du avlider förutsatt att hon inte har avstått sin rätt att få ut sin del innan. Vill du att dina sparpengar ska vara enskild egendom så går det ordna med hjälp av ett äktenskapsförord. Detta kommer dock bara påverka vem som får vad om ni skiljer er och inte vilka som ärver. Vill du inte att din make ärver dig så går det göra så med ett testamente

Marcus Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (347)
2019-05-11 Vad händer med arvet från en efterlevande make när denne dör och den ända arvsberättigade person vid liv är en arvberättigad person till den först avlidna maken?
2019-05-03 Vem ärver min bostad?
2019-04-28 Efterlevande makes åberopande av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken och dess konsekvenser på bodelningen
2019-04-24 Dödsbodelägarna är ansvariga för förvaltningen av den avlidnes egendom

Alla besvarade frågor (69214)