FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt24/11/2018

Styrelse i samfällighetsförening har som huvudregel rösträtt

Är styrelsen i en vägsamfällighetsförening röstberättigade?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel bör det sägas att styrelseledamöter i en samfällighetsförening är röstberättigade, det står t.ex. med i Lantmäteriets normalstadgar för en samfällighetsförening. Med ett visst antal röster för ett visst förslag kan styrelsen sedan fatta beslut.

Om föreningen är överens om att styrelsen inte ska ha någon rösträtt och att besluten istället ska fattas på något annat sätt lär det inte finnas något hinder mot att införa detta i föreningens stadgar. Att styrelsen har rösträtt verkar ju dock vara det smidigaste sättet att ha en fungerade förening.

Vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Hittade du inte det du sökte?