Studieledighet och byte av utbildning

2015-03-13 i Studieledighet
FRÅGA
Hej!Jag har varit anställd i över 10 år på samma företag och nu till hösten så har jag varit tjänstledig för atudier i 3 år då jag började 3-årigt program på universitet. Nu har jag dock ej klarat alla kurser och dessutom sadlat om till annar ämnesområde så min fråga är: har jag laglig rätt att kräva förlängning av tjänstledigheten nu till hösten för att fortsätta studera? Spelar det nån roll huruvida jag har en färdig "plan" för precis hur länge till eller kan jag bara kräva låt säga 3 år till för att va på "den säkra sidan"?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det ligger i kravet på behövlig ledighet, enligt Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 1 § första stycket, ett motkrav på dig som arbetstagare att du ska antas och fortlöpande följa den utbildning för vilken du har sökt ledigheten. Fullföljs inte utbildningen så förfaller i princip rätten till den ledighet du beviljades från början. Du bör därför vända dig till din arbetsgivare för att framföra en ny begäran om ledighet, nu för den nya utbildningen, för att denne ska ha möjlighet att göra en anpassning till din förlängda frånvaro. Utifall att du inte underrättar arbetsgivaren om de ändrade planerna så kan i yttersta fall skadeståndsansvar aktualiseras.

I fråga om hur mycket tid du vill begära för studieledighet så är rätten till ledighetstid i princip obegränsad så länge tiden är behövlig för studierna. Om utbildningen du har sökt till är 3 år lång så ska du begära studieledighet för 3 år framåt, med hänseende till motkravet att du ska följa studietakten på den utbildning för vilken du har sökt ledighet från arbetet. Jag hoppas att detta svar i någon mån har varit klargörande och önskar lycka till med dina studier.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (118)
2020-05-08 Arbetstagares rätt till studieledighet
2020-04-28 Utökad tjänstledighet på grund av studier
2020-02-29 Vad krävs för att kunna få ledighet från arbete för att studera?
2020-02-19 Studieledighet om man söker den i efterhand

Alla besvarade frågor (81689)