Studieledighet och arbete under sommaren

2015-09-11 i Studieledighet
FRÅGA
Hej!Jag är för närvarande tjänstledig för studier. I sommar skulle jag vilja sommarjobba på företaget jag är anställd på (och alltså tjänstledig från). Har de rätt att neka mig det?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att du avser nästa sommar med hänseende till att din fråga skickades i slutet av augusti.

Såvida du genom din ursprungliga ansökan om studieledighet inte har avtalat med din arbetsgivare om möjlighet att återgå till arbetet under sommaren mellan utbildningens terminer så har du endast rätt att återgå till arbetet i förtid om du avbryter din utbildning, vilket framgår av Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § första stycket. Om du önskar avbryta studierna och återgå till arbetet i förtid så har dessutom arbetsgivaren rätt att skjuta upp din återgång i maximalt två veckor, eller en månad om ledigheten har varat i ett år, från det att han mottog ditt besked om återgången (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 10 § andra stycket). Det finns dock inget som hindrar dig och din arbetsgivare från att komma överens om att ändra upplägget så att din ledighet endast omfattar terminerna mellan sommaren.

Det kan dock finnas bestämmelser i ditt anställningsavtal som ger dig större rättigheter än vad lagen medger. Det kan eventuellt också finnas regler i ditt kollektivavtal som reglerar frågan och som är av relevans för din situation. Om du behöver hjälp att förhandla med din arbetsgivare i det fall att varken anställningsavtalet eller er överenskommelse om ledigheten medger någon möjlighet att arbeta under sommaren utan att avbryta utbildningen så rekommenderar jag att du vänder dig till den fackförening som är representerad på din arbetsplats. De kan troligen vägleda dig ytterligare och stödja dig i en eventuell förhandling.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (118)
2020-05-08 Arbetstagares rätt till studieledighet
2020-04-28 Utökad tjänstledighet på grund av studier
2020-02-29 Vad krävs för att kunna få ledighet från arbete för att studera?
2020-02-19 Studieledighet om man söker den i efterhand

Alla besvarade frågor (81688)