Strypgrepp - försök till mord?

FRÅGA
Hej! Om jag hamnar i bråk och stryper någon med nåt typ av grepp, dom blir medvetslösa men vaknar till sen, räknas det som mordförsök?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar vad det i straffrättslig mening skulle innebära om du i en bråksituation stryper någon så att personen blir tillfälligt medvetslös.

Försök till mord är en kriminell handling som innebär att en viss gärning har påbörjat tagandet av en annan människas liv (3:11 och 23:1 Brottsbalken). Det kan vara fråga om exempelvis ett strypgrepp. I fallet som du beskriver ser jag inte det som troligt att det skulle räknas som mordförsök. Det kan dock vara möjligt att klassa så som misshandel eller ofredande.

Enligt min bedömning är därför huvudfrågan här avsikten, som i det fallet som du beskriver saknas.

Avsikten

Avsikten att försöka mörda någon bestäms utifrån att gärningsmannen har haft en avsikt som sträcker sig utöver det som faktiskt skett. Tas strypgrepp om någon där den avsedda effekten är att personen ska bli medvetslös föreligger inte en avsikt att personen i fråga ska dö. Är det personen som tar strypgrepp som självmant släpper taget efter påbörjad strypning så indikerar det på avsaknad av avsikt. Detta har även styrkts i ett fall då en man inte kunde dömas för försök till mord på sin sambo då han avslutade strypningen självmant (NJA 1998 s.86).

Det finns ingen avsikt hos dig att ta den andre personens liv, varför försök till mord inte kan komma på fråga.

Vad ska strypgreppet bedömas som då?

Det som istället kan aktualiseras är misshandel (3:5 Brottsbalken). Misshandel innebär att det tillfogas skada på den andra människan. Skada som enligt min vetskap kan uppkomma vid strypgrepp är smärta och blåmärken varför det kan räknas så som misshandel. Det är i regel fråga om ringa misshandel när offret inte behöver uppsöka sjukvård.

Strypgrepp som endast gör person medvetslös men inte skadar personen i fråga kan inte klassas som misshandel utan klassas då istället som ofredande (4:7 Brottsbalken).

I fall då strypgreppet sker som handling i självförsvar kan det dock aktualisera frågan om huruvida strypgreppet är att klassa så som nödvärn (24:1 Brottsbalken). Blir du angripen av någon får du använda en viss mängd av våld för att avvärja angreppet utan att det ses som en brottslig handling. Sättet du förvarar dig på får dock inte vara uppenbart oförsvarligt. Detta är en bedömningsfråga där omständigheterna kring bråket får spela in.

Sammanfattningsvis

Nej, ett strypgrepp som du sedan släpper skulle inte klassas så som försök till mord då det inte finns någon avsikt att döda den andra personen. Det kan dock klassas så som misshandel eller ofredande. Sker strypgreppet som självförsvar i ett bråk kan det även vara fråga om nödvärn vilket gör att handlingen inte ses som brottslig.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (377)
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?
2020-10-13 Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?
2020-10-02 Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?
2020-09-20 Preskription gällande dråp

Alla besvarade frågor (85279)