straffvärdet för misshandel och grovt förtal

FRÅGA
Om en person begått både grov förolämpning och misshandel och döms för detta. Vad för straffvärde kan denna förvänta sig då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Misshandel av normalgraden kan ge fängelse lägst 14 dagar och högst 2 år (3 kap. 5§ brottsbalken).

Grov förolämpning kan ge böter eller fängelse i högst sex månader (5 kap. 3§ 2st brottsbalken).

Straffvärdet för denna sammanlagda brottslighet är väldigt svårt att säga så jag inte vet vad det är som har hänt. Det omständigheterna i det enskilda fallet som ligger till grund för var på straffskalan som straffvärdet hamnar. Praxis brukar säga att ett slag i ansiktet motsvarar cirka en månads fängelse. Brott som generellt ger böter eller fängelse högst sex månader hamnar nästan uteslutande på bötesnivå. Men skulle man bli dömd för ytterligare ett brott som är på fängelsenivå spelar oftast bötesbrottet en väldigt liten roll i straffmätningen. Sannolikt kommer misshandeln i detta fall avgöra straffvärdet. Men återigen är det väldigt svårt för mig att säga då jag inte alls vet vad som har hänt.

Generellt om straffmätning

Generellt ska domstolen vid straffmätningen beakta omständigheter som både är försvårande och förmildrande för gärningspersonen. Som försvårande omständigheter kan exempelvis vara om gärningspersonen hade avsikter med brottet som var allvarliga än vad som faktiskt inträffade, om gärningspersonen visade stor hänsynslöshet, utnyttjade någon försvars- eller skyddslös, missbrukat ett särskilt förtroende, brottet varit ett led i organiserad brottslighet eller om det har haft hatbrottsmotiv m.m. (29 kap. 2§ brottsbalken). Som förmildrande omständigheter ska beaktas bland annat om personen blivit provocerad till gärningen, om personen lider av allvarlig psykisk störning eller funktionsnedsättning, varit ung m.m. (29 kap. 3§ brottsbalken).

Domstolen ska även beakta omständigheter som talar för annat än ett fängelsestraff. Vid valet av påföljd, när brottet hamnat på fängelsenivå, kan domstolen välja en annan påföljd än fängelse utifrån om brottet inte har så högt straffvärde, gärningspersonens tidigare lagföringar, och om arten av gärningen inte är så allvarligt (29 kap. 4§ brottsbalken). Då kan andra påföljder väljas, så som villkorlig dom, skyddstillsyn och/eller samhällstjänst.

Sammanfattningsvis

Det är nästintill omöjligt för mig att ge dig något specifikt svar på denna fråga, då jag inte alls vet vad som ligger bakom gärningarna. Det vore nästan dumt av mig att ens gissa, men statistiskt kan jag säga att enklare former av misshandel vanligtvis ger ett straffvärde på några månaders fängelse. Återigen skulle jag inte tro att den grova förolämpningen skulle göra större avtryck på straffvärdet, men allt beror som sagt på vad som har hänt. Men även om straffvärdet är på fängelsenivå kan man fortfarande få en annan påföljd än fängelse. Detta är en bedömning som domstolen gör i varje enskilt fall, och jag kan inte säga något med någon säkerhet.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (417)
2021-04-15 Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?

Alla besvarade frågor (91320)