Straffskalan vid medhjälp till mord

Hej! Min bror har suttit häktad för medhjälp till mord sedan den 8:e juli. Han kommer sitta fortsatt häktad fram till den 22 augusti. Han har fulla restruktioner och får därför inte ha kontakt med någon förutom sin advokat. Jag börjar bli så nervös.. och mår dåligt över att inte veta vad som händer. Allt tyder på att han är skyldig. hur långt straff är vanligast att man får för detta brott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag klargöra för dig att det är svårt att säga vad straffet kan bli i det enskilda fallet eftersom domstolen gör en specifik bedömning utifrån omständigheterna i varje fall. Därmed blir svaret allmänt hållet.

Det aktuella brottet, mord, regleras i brottsbalken (BrB). Straffskalan för mord ligger mellan lägst 10 år och högst 18 år eller livstid om omständigheterna är försvårande, 3 kap. 1 § BrB. Enligt 23 kap. 4 § BrB, ska inte endast den som utfört en gärning ådömas ansvar, utan även annan som främjat den, det vill säga även en medverkande ska hållas ansvarig (medhjälp är en form av medverkan). Dock bedöms varje medverkande utefter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last.

Då inga specifika omständigheter kring brottet framgår av din fråga kan jag inte ge ett mer specifikt svar än ovan. Dessutom framgår det inte av din fråga hur gammal din bror är. Åldern är av betydelse då en gärningsman under 21 år kan få straffrabatt, i vardagligt tal benämns det som ungdomsrabatt. Straffrabatten är en strafflindring, det vill säga den som döms för ett brott får sitt straff minskat.

Slutligen vill jag säga att jag förstår att du befinner dig i en jobbig situation. Vad som kan vara värt att nämna är att det krävs en hel del för att kunna fälla en person, det ska vara ställt utom rimlig tvivel och det är åklagaren som har bevisbördan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att allting löser sig, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria NajafiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo