Straffskalan för skadegörelsebrott

FRÅGA
Vad är det för straffOm man har fått sinadäck pungterade. Med kniv ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När man förstör någon annans saker gör man sig i regel skyldig till brottet skadegörelse, 12 kap. 1 § brottsbalken. Beroende på värdet av det som förstörs och övriga omständigheter kan skadegörelsen antingen betraktas som ringa (12 kap. 2 §) eller grov (12 kap. 3 §). Den aktuella straffskalan för skadegörelse av normalgraden är böter upp till fängelse i högst två år. För ringa skadegörelse är den aktuella straffskalan böter upp till fängelse i sex månader. För grov skadegörelse är den aktuella straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Jag har inte tillgång till samtliga omständigheter varför jag endast har kunnat göra allmänna redgogörelser för skadegörelse samt påföljderna härför.

Skadan kan inte sägas vara obetydlig. Brottet lär därför inte bedömas som ringa skadegörelse (se 12 kap 2 § BrB). Skadegörelse av normalgraden ligger närmare till hands. Den aktuella straffskalan lär därför bli böter upp till fängelse i högst två år. Vid bedömningen av vilket straff som ska utgå, böter eller fängelse, beaktas samtliga relevanta omständigheter. Det vanliga är att man dömer till böter.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars är synnerligen kännbar eller om gärningen varit av särskilt hänsynslös art (se 12 kap 3 § BrB). Detta är svårt för mig att avgöra utifrån förutsättningarna i din fråga. Men exempelvis om det satt folk i bilen när brottet begicks kan det tyckas att gärningen medförde betydande fara för någon annans liv, och brottet med anledning därav kan bedömas som grovt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (93)
2019-08-22 Vad är påföljden vid skadegörelse?
2019-07-15 Påföljden vid skadegörelsebrott
2019-07-06 Är det ringa skadegörelse att göra stopp i toaletten så det blir en fuktskada?
2019-07-05 Borttagandet av böter i straffskalan för skadegörelse av normalgraden

Alla besvarade frågor (72876)