Straff och skadestånd för att repa någons bil

Hej

Min före detta kille har repat min bil på båda sidorna. Han har erkännt brottet på ungefär 50 sms och samtal. Jag tänker polisanmäla han och samt söka om besöksförbud(pga tidigare hot och händelser)

Älskar hans son jättemycket, vill inte att han ska hamna i fängelse pga sonen, vad kan straffet bli för honom ?

Vad får jag ut i skadestånd? är det ersättningssumman av skadan + eller ska han betala dagsbötessumman till mej?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att din före detta kille har repat din bil och nu undrar du vilket straff han kan få och vad du kan få i skadestånd.

Personen har gjort sig skyldig till skadegörelse

Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt ska dömas för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Är brottet att med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter att anse som ringa, döms i stället för ringa skadegörelse (12 kap. 2 § brottsbalken).

Utifrån din beskrivning bedömer jag det som att personen har gjort sig skyldig till skadegörelse av normalgraden. Det är också sannolikt att personen kommer att dömas för brottet eftersom det verkar finnas gott om bevisning genom skadorna på bilen och de meddelanden ni har skickat till varandra.

Den som döms för skadegörelse ska dömas till böter eller fängelse i högst två år. Vanligtvis resulterar en dom för skadegörelse i böter och det krävs ganska mycket för att skadegörelse av normalgraden ska resultera i fängelse (se NJA 2000 s. 432). Det som kan medföra en strängare påföljd är om skadegörelsen har skett systematiskt, varit planerad eller om den utförts på ett hänsynslöst sätt.

Med hänsyn till skadans art och övriga omständigheter bedömer jag att skadegörelsen i sig inte bör leda till fängelse, utan stanna vid böter. Det är dock svårt att i förhand säga precis vad straffet kommer att bli, särskilt när det kan ha inträffat en del andra händelser också.

Enskilt anspråk med anledning av brott

Genom att repa din bil har personen vållat dig en sakskada. Du har rätt att få ut lika mycket i skadestånd som det kostar dig att reparera skadorna på bilen.

Skadeståndet utgörs inte av bötesbeloppet utan sker efter en separat talan som innebär att personen får betala skadestånd utöver det eventuella bötesbeloppet. En sådan talan om enskilt anspråk kan du som målsägande föra tillsammans med åklagaren i samband med åtalet för brottet (22 kap. 1 § rättegångsbalken). Detta gör du enklast genom att du i din polisanmälan (eller i direkt kontakt med åklagare) säger att du vill ha skadestånd för de skador som orsakats genom brottet och åklagaren kommer då föra talan om skadestånd åt dig (22 kap. 2 § rättegångsbalken).

Personen kan då dömas till att både betala böter som ett straff och skadestånd för att ersätta skadorna på bilen. Skadeståndet är det som går till dig.

Angående tidigare hot och andra händelser

Du beskriver i din fråga att personen har utsatt dig för tidigare hot och andra händelser. Är det så att du har utsatts för hot om våld kan personen mycket väl ha gjort sig skyldig till olaga hot vilket är ett brott som kan resultera i böter eller upp till ett års fängelse (4 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Är brottet grovt sätts straffet till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (4 kap. 5 § andra stycket brottsbalken).

Om personen vid upprepade tillfällen har utsatt dig för brott eller bryter mot kontaktförbud, kan personen dömas för grov kvinnofridskränkning (4 kap. 4 a § brottsbalken). Brott som olaga hot och skadegörelse kan leda till att personen gör sig skyldig till grov kvinnofridskränkning, om det sker upprepade gånger och bedöms vara tillräckligt grovt.

Är det så att du har blivit hotad rekommenderar jag att du gör en polisanmälan om det. Du kan även kontakta socialtjänsten om du känner att du vill ha särskilt stöd, t.ex. genom rådgivning eller stödsamtal. Du kan även få råd och stöd via Kvinnofridslinjen.

Sammanfattning

Om personen döms för skadegörelse är det mest troligt att han får betala böter. Det är dock inte uteslutet att det kan leda till fängelse. Vill du få skadestånd kan du i din polisanmälan säga att du vill få ersättning för skadorna på bilen och åklagaren kommer då föra en skadeståndstalan i samband med åtalet för brottet. Personen får då betala både eventuell böter och skadestånd.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo