straff för olovlig körning och bilstöld för ungdom

2020-10-18 i Påföljder
FRÅGA
erkänt två olovliga körningar och en bilstöld och har kört sönder den och fyller 18 år nu den 19 oktober och jag undrar vad jag kan få för straff
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har gjort dig skyldig till två fall av olovlig körning och en stöld, och nu undrar du vad du kan få för straff för detta.

Olovlig körning

Brottet olovlig körning ger böter, eller om det är grovt, fängelse högst 6 månader (3§ trafikbrottslagen). För att dömas till fängelse för detta måste man i princip begått upprepade olovliga körningar under en längre tidsperiod. Straffvärdet för dessa två brott är sannolikt böter, mellan 30-40 stycken.

Stöld

Stöld kan ge fängelse högst två år (8 kap. 1§ brottsbalken). Gärningen som du beskriver motsvarar sannolikt ett kortare fängelsestraff på ett par månader.

Ungdomsrabatt

När man begår brott innan man fyllt 18 år får man så kallad ungdomsrabatt (29 kap. 7§ brottsbalken). För den olovliga körningen motsvarar sannolikt detta mellan 30-40st även för en ungdom som är 17 år, då det inte kan bli mycket lägre än detta. 30 dagsböter är det lägsta man kan få.

För stölden skulle även detta kunna hamna på dagsböter på grund av ungdomsrabatten, dock är det inte lika sannolikt då du dessutom nästan är 18 år. Du kommer dock inte få fängelse för dessa brott. Det finns en rad ungdomspåföljder som utdöms som huvudregel när man begått brott innan man är 21 år. Om du inte skulle få böter för allt, skulle jag säga att det är mest sannolikt att du skulle få ungdomstjänst istället (32 kap. 2§ brottsbalken). Dock ska man endast vid särskilda skäl ge en person som fyllt 18 år ungdomstjänst. Ungdomstjänst ska ges till någon om man anser att det är tillräckligt ingripande, och vid valet mellan ungdomstjänst och böter ska man huvudsakligen ge ungdomstjänst istället för att ungdomar ska slippa ekonomisk belastning tidigt i livet. Alternativet är istället att ge dig en villkorlig dom, som är en typ av varning med en övervakning på 2 år. Begår man då ytterligare brott under denna tid så får man ett strängare straff.

Skulle påföljden på grund av din ungdom, tidigare brottslighet och omständigheterna kring stölden, stanna på bötesnivå, så beräknas detta utifrån två parametrar. En del av beloppet baseras på brottets straffvärde, som kan hamna på mellan 30-150 st, och den andra delen baseras på dina ekonomiska förhållanden, och kan hamna på mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Tjänar man ingenting så får man det lägsta beloppet för denna del, alltså 50 kr. Om straffvärdet för dina brott då utgör 140 dagsböter, multipliceras detta med 50 kr, och totalbeloppet blir då 7000 kr. Får du dagsböter lär det vara ganska högt då du är på gränsen till dena rabatt eftersom du snart fyller 18 år.

Sammanfattningsvis

Detta är en bedömning som tingsrätten gör i varje enskilt fall, och tar dina personliga omständigheter och tidigare brottslighet i beaktning. Men om jag skulle gissa kan straffet bli antingen böter, ungdomstjänst eller villkorlig dom, beroende på om du tidigare dömts för brott, och omständigheterna kring främst stölden. Den olovliga körningen kommer inte göra så stor skillnad för straffet om du blir dömd för stölden. Men återigen är den en individuell bedömning tingsrätten gör.

Har du fått en offentlig försvarare kan du alltid fråga denna om råd kring juste din process.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1484)
2021-04-10 Fängelsestraff, villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-04-09 påföljd för penningtvättbrott
2021-04-09 Hur länge finns en dom kvar i brottsregistret där straffet var fotboja?
2021-04-09 När kan man få fotboja?

Alla besvarade frågor (91062)