Straff för misshandel och vållande till kroppsskada

FRÅGA
Om jag har orsakat en misshandel på min flickvän (råkat sparka henne) men I själva verket så var det inte meningen . Och hon vill inte gå vidare med det hon ville ta tillbaka anmälan fast det blir rättegång Eftersom åklagaren går vidare med det . Vad kan jag få för straff ? Jag är orolig eftersom jag har jobb och ett skötsamt liv och vill inte hamna i trubbel? Mvh alex
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Misshandel regleras i 3 kap 5 § BrB, där framgår att den som tillfogar en annan person kroppsskada eller smärta eller försätter någon i vanmakt döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. För att brottet ska anses vara fullbordad krävs även uppsåt enligt 1 kap 2 § BrB. Om den uppsåtliga misshandeln ska hänföras till den lindrigaste graden av misshandeln, så kan ansvar för vållande till kroppsskada enligt 3 kap 8 § BrB dömas ut, för den gärningen krävs inget uppsåt, utan det räcker med oaktsamhet. Men för att förutsättningarna för misshandel ska anses vara uppfyllda så krävs uppsåt. Det finns förvisso olika typer av uppsåt som jag tänkte nämna lite kort.

Avsiktsuppsåt → handlar om att vilja uppnå en viss följd/effekt. Insiktsuppsåt → att en viss effekt ska uppstå, tex. att man slår någon. Likgiltighetsuppsåt → att personen är likgiltig i förhållande till effekten av sitt handlande

Åklagaren måste styrka att något dessa uppsåt föreligger för att kunna dömas till misshandel. Dessutom har åklagaren en åtalsskyldighet, vilket innebär att åklagaren måste åtala vid misstanke om brott.

Om uppsåt inte går att styrka så kan det bli aktuellt med vållande till kroppsskada, vilket jag nämnde inledningsvis och som regleras i 3 kap 8 § BrB, där räcker det med att man har varit oaktsam. Enligt den bestämmelsen kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ditt fall så verkar som att du saknade uppsåt när du gjorde handlingen, och därför kan vållande till kroppsskada bli mer aktuellt på grund av oaktsamhet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Med vänlig hälsning.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (414)
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?
2021-03-31 Försäkringsersättning efter överfall
2021-03-31 Misshandel och påföljd
2021-03-31 Vilka är rekvisiten för vållande till annans död?

Alla besvarade frågor (91063)