Straff för misshandel och ringa misshandel

FRÅGA
Hej! Det är så att jag och min man bråkade på gatan och jag slog honom några gånger och han putade till mig flera gånger så att jag ramla och sitta gången jag kom upp så fick jag ett slag av honom (örfil). Det har gått 3 dagar sen händelsen. Skulle bara veta vart det kan leda till och vad han kan få för straff. Och jag hade blå märke på kinden samt lite blå märke på armen. Vi har ganska många vittnen som har sätt allting så jag skulle bara veta vad för straff han kan få?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom din man tillfogade dig kroppsskador i form av blåmärken så kan han som utgångspunkt komma att dömas för misshandel, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 3:5. Det går dock inte att utesluta att gärningen istället kan komma att bedömas som ringa misshandel enligt samma lagrum. Eftersom ni grälade och du slog honom så går det att argumentera för att din man blev provocerad, vilket kan tala för att gärningen ska anses som ringa. Vad som också kan tala för att gärningen ska anses som ringa är att dina kroppsskador utgörs av blåmärken, vilka oftast är av lindrig karaktär (jämför domarna i NJA 1967 s. 237 och NJA 1996 s. 782).

Det är dock värt att notera att din man möjligen med framgång kan åberopa nödvärn som ansvarsfrihet för sin gärning, beroende på omständigheterna och vem som började slagsmålet. Eftersom du utgav en serie slag mot honom så kan det anses ha utgjort ett fortlöpande fysiskt angrepp i form av en påbörjad misshandel, varvid din man kan komma att gå fri från ansvar för tillfogande av blåmärken genom knuffandet. Eftersom han dock knuffade ner dig till marken och du inte tycks ha haft någon möjlighet att värja dig mot hans slag så går det att argumentera för att ditt angrepp uppenbarligen hade upphört, varvid din mans slag mot ditt ansikte inte kan omfattas av hans nödvärnsrätt. Om du däremot försökte slå din man på nytt varje gång du lyckades resa dig upp så faller det inom gränsen för din mans nödvärnsrätt (Brottsbalk 24:1 andra stycket, punkt 1; jämför också domarna i NJA 1969 s. 425 och NJA 1999 s. 460).

Om din man kan befinnas vara skyldig till misshandel så kommer han att dömas till fängelse i maximalt två år. Om han däremot befinns vara skyldig till ringa misshandel så kan han dömas till böter eller fängelse i maximalt sex månader.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (377)
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?
2020-10-13 Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?
2020-10-02 Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?
2020-09-20 Preskription gällande dråp

Alla besvarade frågor (85168)