Straff för misshandel och påverkan för intagning på Polishögskolan

FRÅGA
Hejsan, jag har blivit anmäld för misshandel då jag inte tappade min kontroll.Allting började på tåget, det var en del tjafs och folk sa saker, senare på kvällen mötte vi samma killar och det blev allt hetsigare, när jag ber killarna lämna så blir jag knuffad utav en av dom och sedan ger jag ett slag i mannens ansikte som jag själv anser att jag gjorde i ren panik och självförsvar då jag kände mig hotad.Mannen i fråga fick ett tydligt sår under ögat och jag delade endast ut ett slag sen backade undan och inväntade ordningsvakter som grep mig på plats. (Jag minns inte om handen var knuten eller öppen)Min fråga är då, vad kan detta innebär för straff? Är 20 år idag, aldrig tidigare straffad. Fråga två är, har jag sumpat alla mina möjligheter att komma in på Polishögskolan om 5-10 år? Ps, alla som var inblandade i händelsen var berusade.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Misshandeln

Misshandel och ringa misshandel tas upp i brottsbalken (BrB) 3 kap 5 §. Utifrån vad du beskriver är det svårt att se om det kommer vilken utav dessa rubriceringar som aktualiseras. En tumregel brukar vara att om den som skadats tvingats uppsöka sjukhus räknas det som ”normal” misshandel.

Att du säger att du agerade i självförsvar stämmer dock inte rent juridiskt. Om man har rätt till nörvärn, BrB 24 kap 1 §, kan vissa gärningar bli straffria. Men trots att man blir hetsad under en lång tid har man inte rätt att slå någon i ansiktet. Att du var berusa är inte heller någon ursäkt för att det inte skulle vara fråga om brott, 1 kap 2 §.

När domstolen avgör vilket straff som ska utdelas gör de alltid en helhetsbedömning och väger in alla faktorer. Här tar man bl a hänsyn till att du provocerats (29 kap 3 § p 1) och din unga ålder (29 kap 7 §). Att du tidigare är ostraffad innebär att man inte ser allvarligare på ditt agerande (29 kap 4 §) och är något som talar för att villkorlig dom döms ut snarare än fängelse (30 kap 7 §). Inför rättegången råder jag dig att vara hjälpsam och öppen gentemot domstolen. Om du säger dig vara öppen för samhällstjänst t ex är det större chans att du döms till det snarare än ett fängelsestraff.

Polishögskolan

Polishögskolan har ett antal antagningskrav, bl a att man ska klara en säkerhetsprövning och vara pålitlig enligt säkerhetsskyddslagen. Prövningen görs genom en registerkontroll (säkerhetsskyddslagen 12 §) och en intervju. Om du döms för misshandeln kommer det stå med i ditt belastningsregister. Oavsett om du skulle dömas till fängelse eller villkorlig dom kommer anmärkningen finnas i registret i tio år (lag om belastningsregister 17 § p 1-4). Om du döms för ringa misshandel till böter gallras anmärkningen efter fem år (17 § p 9). Jag vet inte exakt hur polisens säkerhetsprövning går till, men eftersom det utöver registerkontrollen ingår en intervju antar jag att man kan söka till Polishögskolan trots att man har en prick i registret. Men om du ändå har tänkt att vänta i tio år så kommer inte det här att påverka dina chanser.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (377)
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?
2020-10-13 Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?
2020-10-02 Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?
2020-09-20 Preskription gällande dråp

Alla besvarade frågor (85229)