Straff för flera mord

FRÅGA
Ifall det är någon skulle begå fler än ett mord, får den personen samma straff som ifall det vore begå ett mord?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 1 § Brottsbalk (1962:799) (BrB) döms den som berövar annan livet till mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Om en person ska dömas för livstid beaktas ifall gärningen har föregåtts av t.ex. noggrann planering, svårt lidande för offret eller ifall gärningspersonen annars varit särskilt hänsynslös. Enligt 26 kap. 1 § BrB döms fängelse ut på viss tid eller livstid enligt vad som är föreskrivet för brottet, och enligt 26 kap. 2 § BrB får fängelse användas som gemensamt straff för flera brott om något av brotten kan få påföljden fängelse. Gällande mord så blir det två separata handlingar, men påföljdsbedömningen kommer göras tillsammans och i tidigare förarbeten till lagen har det tagits upp som en anledning att döma till livstidsstraff om domstolen ska bestämma ett gemensamt straff för flera mord (Prop 2013:14:194). I Sverige döms inte flera livstidsstraff på varandra, utan livstid är det längsta straffet som inte är tidsbestämt. Tekniskt sett skulle detta kunna innebära att ett av morden självt skulle kunna utgöra skäl nog för att döma till livstidsstraff, och att dessa t.ex. två mord som begås anses så allvarliga att påföljden blir livstids fängelse. Däremot skulle det också kunna vara så att ett av morden inte skulle utgöra skäl nog för livstidsstraff men på grund av anledningen att det rör sig om fler mord så blir påföljden livstid.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93215)